ČLÁNOK
Istrokapitál vstúpi na kótovaný paralelný trh BCPB
17. októbra 2001

Spoločnosť Istrokapitál, a.s., Bratislava vstúpi na kótovaný paralelný trh Burzy cenných papierov Bratislava (BCPB). O prijatí emisie Istrokapitálu na kótovaný paralelný trh BCPB už rozhodol burzový Výbor pre kótovanie cenných papierov. Agentúru SITA o tom informoval podpredseda predstavenstva Istrokapitálu Milan Mintál.

Podľa Mintála načasovanie vstupu na kótovaný trh burzy je výhodné vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti investičné príležitosti vysoko prevyšujú možnosť ich finančného krytia. Istrokapitál od tohto kroku očakáva príchod ďalších investorov a prísun cudzích zdrojov za výhodných podmienok. Zámerom Istrokapitálu je v priebehu budúceho roka vstúpiť na kótovaný hlavný trh BCPB.

Istrokapitál zaznamenal v prvom polroku stratu 11,8 mil. Sk, v tomto roku plánuje spoločnosť dosiahnuť čistý zisk viac ako 50 mil. Sk. Istrokapitál, ktorý vznikol zlúčením štyroch investičných fondov v roku 1995 disponuje prostredníctvom svojich spoločností okrem iného aj 34,2-percentným podielom na základnom imaní Poštovej banky, a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS