ČLÁNOK
Istrokapitál už požiadal NBS o potvrdenie majority v Poštovej banke
1. októbra 2003

Istrokapitál v závere minulého týždňa podal žiadosť Národnej banke Slovenska (NBS) o potvrdenie majoritného 55,014-% podielu v Poštovej banke (PB), ktorý nadobudol v procese upisovania akcií, v súvislosti s navyšovaním základného imania banky o 800 miliónov Sk. TASR o tom informoval člen predstavenstva Istrokapitálu Miroslav Remeta.

Ako uviedol hovorca NBS Igor Barát, zo zákona daná lehota na posúdenie celej veci je tri mesiace. Táto lehota však nemusí byť konečná. „Ak centrálna banka dospeje k rozhodnutiu, že sú potrebné ešte ďalšie podklady alebo doplňujúce informácie, v tom prípade prestane táto lehota plynúť až do poskytnutia požadovaných informácií. Celý čas posudzovania aj s prerušeniami však nesmie prekročiť jeden rok,“ dodal Barát.

Istrokapitál tak na poste majoritného akcionára, po realizácii všetkých zákonných náležitostí, vystrieda Slovenskú konsolidačnú (Sko), ktorá sa na navyšovaní základného imania PB nezúčastnila. Podiel Sko sa tak zníži z pôvodných 55,16 na 37,139 %.

Na procese upisovania akcií sa z celkovo deviatich akcionárov zúčastnili len traja. V prvom kole Istrokapitál upísal 10 823 akcií. Slovenská pošta si upísaním 377 účastín, čím sa jej podiel zníži zo 6,85 na rovných 5 %, zabezpečí právo zvolávať mimoriadne valné zhromaždenia a Österreichische Postsparkasse AG upísala 319 akcií. Bude tak disponovať 1,012-% akcionárskym balíkom. Na druhom kole, ktoré sa skončilo v piatok minulého týždňa, sa zúčastnil už len Istrokapitál, ktorý v ňom upísal zvyšných 20 081 kusov účastín. Ostatných päť minoritných akcionárov bude disponovať menej ako 1-% podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS