ČLÁNOK
Istrokapitál predpokladá do konca roka čistý zisk 50 mil. Sk
16. októbra 2001

Investičná spoločnosť Istrokapitál, a.s., Bratislava predpokladá v tomto roku dosiahnuť čistý zisk viac ako 50 mil. Sk. Doterajšie hospodárenie spoločnosti je podľa predsedu predstavenstva Milana Mintála v súlade s finančným plánom, pričom spoločnosť pôvodne plánovala ku koncu roka zisk 5 mil. Sk. Výrazné zlepšenie ziskovosti je podľa jeho slov výsledkom vyššej úspešnosti jednotlivých aktivít, ktoré Mintál bližšie nešpecifikoval.

Istrokapitál zaznamenal v prvom polroku stratu 11,8 mil. Sk. Investičná spoločnosť síce vykázala zisk z finančných operácií na úrovni 1,8 mil. Sk, strata z prevádzkovej činnosti však predstavovala 13,6 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou.

Istrokapitál evidoval ku koncu polroka finančné investície vo výške 1,659 mld. Sk, z čoho 478,1 mil. Sk tvorili podielové cenné papiere a vklady v podnikoch v skupine a 1,18 mld. Sk ostatné finančné investície. Cudzie zdroje spoločnosti dosiahli 399,7 mil. Sk, pričom 99 % tvorili krátkodobé záväzky. Aktíva firmy predstavovali k ultimu júna viac ako 2 mld. Sk.

Istrokapitál, ktorý vznikol zlúčením štyroch investičných fondov v roku 1995 disponuje prostredníctvom svojich spoločností okrem iného aj 34,2-percentným podielom na základnom imaní Poštovej banky, a.s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS