ČLÁNOK
Istrokapitál nie je prepojený na Klingenberg
10. septembra 2002

Spoločnosť Klingenberg Anstalt , ktorá podľa výpisu Strediska cenných papierov (SCP) SR získala 22,49 % akcií Slovenskej plavby a prístavov a.s. (SPaP) od I.F.C., nepatrí do skupiny Istrokapitál, ani nie je pod jej kontrolou. Pre agentúru SITA to povedal člen predstavenstva Istrokapitálu Miroslav Remeta. Práve Istrokapitál má totiž ručiť za spätné odkúpenie 7-percentného balíka akcií SPaP od Reštitučného investičného fondu ako súčasť inej transakcie s akciami plavieb. Remeta však pripustil, že „sa Klingenberg Anstalt niekoľkokrát objavil ako partner viacerých obchodníkov s cennými papiermi, s ktorými Istrokapitál spolupracoval“. Klingenberg Anstalt bol ku koncu júna minoritným akcionárom aj v stavebnej firme Hydrostav, ktorej časť majetku získal práve Istrokapitál.

Balík 22,49 % akcií SPaP získala spoločnosť Klingenberg Anstalt približne za 86 mil. Sk. Prostredníctvom priamych obchodov sa totiž na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) previedlo minulý týždeň 3. septembra dvakrát po 572 581 akcií SPaP pri cene 150 Sk a 151 Sk za akciu. Uvedený balík zodpovedá 22,49 % emisie SPaP. Podľa informácií zverejnených SCP sa tak po týchto transakciách znížil podiel spoločnosti I.F.C. na základnom imaní SPaP zo 70,16 % na 47,67 %.

V auguste predala spoločnosť I.F.C. zo svojho portfólia 7-percentný balík akcií SPaP Reštitučnému investičnému fondu, a.s. (RIF) za viac ako 150 mil. Sk. Na BCPB sa vtedy previedlo prostredníctvom priamych obchodov 178 176 akcií pri cene 842 Sk. RIF tak zaplatil za akcie SPaP viac ako päťnásobok ceny, za ktorú ich v apríli získala spoločnosť Dunajservis Slovensko, s.r.o., Bratislava od Fondu národného majetku (FNM). Na podnet minoritného akcionára RIF tento obchod preveruje aj Úrad pre finančný trh (ÚFT). Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca úradu Marek Kačmár, ÚFT zatiaľ neskončil prešetrovanie, a teda ani nezačal konanie v tejto veci. Ak dozorný orgán zistí porušenie zákona alebo pravidiel burzy, môže na šesť mesiacov pozastaviť obchodovanie s týmito akciami, alebo pozastaviť vyrovnanie obchodu na 30 dní.

Podľa predsedu predstavenstva fondu Erika Osuského RIF podpísal pri prevode 7 % akcií so spoločnosťou I.F.C. zmluvu o spätnom odkúpení akcií najneskôr 9. októbra tohto roku za 863 Sk za akciu a RIF by tak mal na tomto obchode zarobiť 3,74 mil. Sk. S prevodom 7-percentného balíka súvisí podľa neho aj budúci predaj 3 % akcií SPaP, ktoré má RIF ešte v portfóliu. Za spätné odkúpenie akcií do portfólia I.F.C. ručí podľa Osuského finančná spoločnosť Istrokapitál.

Za majoritný 86,99-percentný balík akcií SPaP zaplatila spoločnosť Dunajservis spolu s finančnou skupinou Penta v apríli tohto roku Fondu národného majetku 351 mil. Sk. Zvyšnými akcionármi SPaP zostali mestá Bratislava a Komárno a RIF. Koncom apríla založil Dunajservis celý získaný balík v repo obchode, ktorého druhou stranou bol obchodník s cennými papiermi I.F.C. Repo obchod bol otvorený na BCPB 18. apríla pri cene 150 Sk za akciu. Z portfólia I.F.C. sa v druhej polovici apríla na burze previedlo 9,82 % akcií spoločnosti SPaP za 85 mil. Sk, teda pri cene 340 Sk za akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS