ČLÁNOK
Istrokapitál navýši základné imanie o 827 mil. Sk
5. decembra 2002

Akcionári spoločnosti Istrokapitál, a.s. upísali v dvoch kolách upisovania akcií účastiny za 827 mil. Sk. Upísané akcie s nominálnou hodnotou 1 mil. Sk už aj splatili. Základné imanie spoločnosti sa tak upísaním akcií zvýši zo súčasných 1,513 mld. Sk na 2,339 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informoval podpredseda predstavenstva Istrokapitálu Milan Mintál. Dôvodom zvýšenia základného imania je podľa predstaviteľov spoločnosti kapitálové posilnenie Istrokapitálu, ktoré môže pomôcť vylepšiť jeho pozíciu z pohľadu záujmu o ďalšie akcie Poštovej banky.

Akcionári spoločnosti rozhodli začiatkom októbra o navýšení základného imania v dvoch kolách o sumu 1,1 mld. Sk. V prvom kole upisovania akcií využili svoje akcionárske právo spoločnosti I.F.C., a.s., Multicredit Real, a.s., Spira, a.s., Projekting, a.s. a podielové fondy správcovskej spoločnosti Prvá Penzijná a spolu upísali akcie za 398 mil. Sk. V druhom kole upisovala akcie len spoločnosť JCG, a.s., a to za 429 mil. Sk. Celkovo tak z plánovaného objemu zostalo neupísaných 273 akcií v sume 273 mil. Sk. „Ak sa v priebehu posledného mesiaca nerealizovali žiadne transakcie s akciami Istrokapitálu a ani v realizovanom procese vydávania akcií sa akcionári nezmenia, tak najvplyvnejšími akcionármi Istrokapitálu ostanú firmy JCG a Projekting,“ uviedol Mintál.

Hlavnými akcionármi spoločnosti Istrokapitál, a.s. pred navyšovaním základného imania boli akciové spoločnosti Projekting Ružomberok s 20,96-percentným podielom na základnom imaní, JCG (15,73 %), Folyn (6,8 %), Kierra (6,48 %), I.F.C. (3,24 %), Multicredit Real (3,24 %) a Spira (3,3 %). Ďalej sú to spoločnosti Bonus o.p.f. – Prvá Penzijná (4,96 %) a Eurofond o.p.f. – Prvá Penzijná (4,96 %). Ďalším akcionárom s 11,88-percentným podielom je Anton Siekel.

Finančná spoločnosť Istrokapitál v novembri požiadala Úrad pre finančný trh o schválenie prospektu cenného papiera za účelom kótovania balíka 5 125 672 akcií s nominálnou hodnotu 100 Sk z emisie bývalého Investičného fondu Istrokapitál na Burze cenných papierov v Bratislave. Na burze sa už obchoduje s balíkom 999 akcií Istrokapitálu v nominálnej hodnote jednej akcie 1 mil. Sk.

Istrokapitál hospodáril v prvom polroku s konsolidovaným ziskom 14,8 mil. Sk. Na majetku spoločnosti v účtovnej hodnote 1,732 mld. Sk sa finančné investície podieľali približne 75 %. Istrokapitál, ktorý vznikol v roku 1996, disponuje prostredníctvom svojich spoločností okrem iného 34,25-percentným podielom na základnom imaní Poštovej banky Bratislava. Nepriamo disponuje aj podielom v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy. V minulom týždni predal svoj podiel vo VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS