ČLÁNOK
Istrokapitál expanduje vďaka podielovým fondom
13. mája 2002

Otvorené podielové fondy Bonus a Eurofond spravované spoločnosťou Prvá penzijná mali podľa správ o hospodárení ku koncu minulého roka asi tretinu aktív v pohľadávkach. Manažéri podielových fondov si pravdepodobne voľne vykladajú zákon o kolektívnom investovaní. Podľa neho podielový fond môže investovať do domácich a zahraničných cenných papieroch, ktoré sa obchodujú na verejných trhoch, teda na burze, alebo mimoburzovom trhu.

Podielový fond nemôže nakupovať akcie súkromných spoločností, zmenky a nemôže poskytovať pôžičky. Za porušenie zákona môže dostať správca podielových fondov rôzne sankcie – od žiadosti o nápravu až po odňatie licencie. V roku 1995 za podobné finančné aktíva, teda za úvery kryté zmenkami štátny dozor nad kapitálovým trhom odňal licenciu na správu podielových fondov Prvej slovenskej investičnej spoločnosti. Ďalším porušením zákona o kolektívnom investovaní môže byť poskytovanie úveru komerčnou bankou, ktorý je zaručený majetkom podielových fondov.

Vďaka voľným finančným zdrojom spravovaných podielových fondov mohla Prvá penzijná v minulosti rozšíriť svoje pôsobenie a posilniť svoje pozície v skupine Istrokapitál. Podielový fond Bonus zvýšil základné imanie v spoločnosti Istrokapitál. Zatiaľ sú na voľnom trhu len akcie Istrokapitálu, a.s. Bratislava s nominálnou hodnotou 1 mil. Sk. Istrokapitál využil prostriedky podielových fondov aj na nákup akcií Reštitučného investičného fondu, a.s. Bratislava. Má v ňom svojho zástupcu Jána Tušima, ktorý býva na Gemerskej ulici číslo 1 v Bratislave. Ján Tušim s bydliskom na Suchoňovej ulici číslo 13 v Poprade je štatutárnym zástupcom Poštovej banky, a.s. Poprad.

Istrokapitál kontroluje tretinu akcií Poštovej banky. Dôkazom toho je pozícia manažérky služieb depozitára Dariny Tahotnej v Poštovej banke. Na finančnom trhu je známa z pôsobenia Všeobecnej investičnej spoločnosti, a.s. Bratislava, právneho nástupcu VÚB Invest. Po privatizácii Reštitučného investičného fondu, a.s. Bratislava sa stala členkou jeho dozornej rady. Kvalitou jej práce sa momentálne zaoberá Úrad pre finančný trh. Posudzuje odvolanie Poštovej banky proti 5 miliónovej pokute za porušovanie zákona o kolektívnom investovaní pri ustanoveniach týkajúcich sa služieb depozitára. Poštová banka je depozitárom podielových fondov spravovaných Prvou penzijnou.

Súčasťou skupiny Istrokapitál je Stredoeurópsky maklérsky dom. Podľa informácií denníka Lidové noviny z 10. mája tohto roku tento obchodník s cennými papiermi kúpil od mesta Zlín za 23 mil. Kč. získal akcie Vodovody a kanalizace, a. s. Zlín. Skupina Istrokapitála koncom minulého roka predala firmy s obchodnými menami Grösslingova 53 a Direct 21 spoločnosti SC Global, a.s. Bratislava. Tá je kontrolovaná maklérskym domom Slávia Capital. Hovorkyňa spoločnosti Slávia Capital Andrea Vadkerti kúpu oboch spoločností maklérskym domom nekomentovala.

Istrokapitál má zástupcu v predstavenstve VSŽ Košice a chce ho dosadiť do spoločnosti Eurotrade, a.s. Košice. Prvá penzijná je členom Asociácie správcovských společností a mala by podnikať v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní. Prvá penzijná a Poštová banka podiehajú štátnemu dozoru, ktorý uplatnením princípov konsolidovaného dohľadu môžu spoločne vykonávať Národná banka Slovenska a Úrad pre finančný trh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS