ČLÁNOK
Istrochem ukončil minulý rok so stratou 270,742 mil. Sk
20. mája 2002

Istrochem, a.s., Bratislava dosiahol v minulom roku podľa auditovaných výsledkov stratu v objeme 270,742 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje značné prehĺbenie záporného hospodárskeho výsledku, keďže v roku 2000 bola strata na úrovni 106,106 mil. Sk. Hospodárenie spoločnosti ovplyvnilo najmä mimosúdne vysporiadanie vlastníckych a majetkovoprávnych vzťahov medzi Fondom národného majetku SR (FNM) a pôvodným vlastníkom akcií Chemickými závodmi Bratislava (CHZB). Vyplýva to z informácii poskytnutých spoločnosťou.

Tržby z predaja tovaru predstavovali k ultimu decembra 22,541 mil. Sk s medziročným nárastom o viac ako 50 %. Výrobu podnik evidoval na úrovni 1,798 mld. Sk, pričom tržby za predaj vlastným výrobkov a služieb dosiahli 1,783 mil. Sk. Medziročne to predstavuje nárast o viac ako 11 %. Navýšenie výroby o 159,882 mil. Sk s medziročným nárastom o takmer 10 % zabezpečilo nárast pridanej hodnoty o viac ako 39 mil. Sk.

Spoločnosť evidovala ku koncu roka krátkodobé pohľadávky po lehote splatnosti v objeme 216,354 mil. Sk a krátkodobé záväzky po lehote splatnosti v objeme 159,586 mil. Sk. Bankové úvery a výpomoci predstavovali celkovo 400,917 mil. Sk, z toho investičné úvery boli 38,484 mil. Sk a prevádzkové úvery 362,433 mil. Sk. Stále aktíva spoločnosti predstavovali ku koncu minulého roka 3,565 mld. Sk a obežné 414,068 mil. Sk.

Spoločnosť podľa predpokladov preinvestovala 92 mil. Sk s očakávanou dobou návratnosti približne 2,2 roka. Investície smerovali predovšetkým na modernizáciu a zefektívnenie technologických procesov v oblasti gumárenských chemikálií. Istrochem momentálne zamestnáva 1 124 pracovníkov. Ich priemerná mesačná mzda dosahuje 15 409 Sk.

Export sa podieľa na tržbách z chemickej výroby 85 percentami, pričom najvýznamnejšou komoditou sú gumárenské chemikálie. Hlavnými exportnými teritóriami je Európska únia s 58 percentami, Východná Európa s 31 percentami, Severná Amerika s 8 percentami a zvyšok tvorí Ázia, Austrália a Afrika. Majoritnými vlastníkom Istrochemu je FNM s 91,63-percentným podielom, 8 % vlastní Reštitučný investičný fond. FNM vyhlásil v tomto týždni medzinárodný tender na predaj svojho podielu vo firme. Fond predáva 3 921 102 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1 000 Sk. Do výberového konania sa záujemcovia môžu prihlásiť v termíne od 15. do 31. mája.

Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým výrobou chemických výrobkov, ako sú gumárenské chemikálie, výrobky na báze propylénového vlákna a agrochemikálie. Istrochem vykonáva aj výskum a výrobu výbušnín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS