ČLÁNOK
Istrobanka vytvorila v prvom štvrťroku zisk
6. mája 1997

Bilančná suma banky 24,6 mld Sk predstavuje viac ako dvojnásobok bilančnej sumy s porovnávaným štvrťrokom 1996. »Istrobanka poskytla klientom úvery v hodnote 11,4 mld Sk. Úvery klientom tvorili 46% z celkového objemu aktív banky. Celkový objem výnosov banky v hodnotenom období bol 1,1 mld Sk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS