ČLÁNOK
Istrobanka vytvorila v prvom štvrťroku zisk
6. mája 1997

Bilančná suma banky 24,6 mld Sk predstavuje viac ako dvojnásobok bilančnej sumy s porovnávaným štvrťrokom 1996. »Istrobanka poskytla klientom úvery v hodnote 11,4 mld Sk. Úvery klientom tvorili 46% z celkového objemu aktív banky. Celkový objem výnosov banky v hodnotenom období bol 1,1 mld Sk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS