ČLÁNOK
Istrobanka vytvorila v prvom štvrťroku zisk
6. mája 1997

Bilančná suma banky 24,6 mld Sk predstavuje viac ako dvojnásobok bilančnej sumy s porovnávaným štvrťrokom 1996. »Istrobanka poskytla klientom úvery v hodnote 11,4 mld Sk. Úvery klientom tvorili 46% z celkového objemu aktív banky. Celkový objem výnosov banky v hodnotenom období bol 1,1 mld Sk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 10. 2021

USD 1,163 0,001
CZK 25,655 0,040
GBP 0,844 0,001
HUF 363,520 0,130
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS