ČLÁNOK
Istrobanka vytvorila v prvom štvrťroku zisk
6. mája 1997

Bilančná suma banky 24,6 mld Sk predstavuje viac ako dvojnásobok bilančnej sumy s porovnávaným štvrťrokom 1996. »Istrobanka poskytla klientom úvery v hodnote 11,4 mld Sk. Úvery klientom tvorili 46% z celkového objemu aktív banky. Celkový objem výnosov banky v hodnotenom období bol 1,1 mld Sk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS