ČLÁNOK
Istrobanka vytvorila v prvom štvrťroku zisk
6. mája 1997

Bilančná suma banky 24,6 mld Sk predstavuje viac ako dvojnásobok bilančnej sumy s porovnávaným štvrťrokom 1996. »Istrobanka poskytla klientom úvery v hodnote 11,4 mld Sk. Úvery klientom tvorili 46% z celkového objemu aktív banky. Celkový objem výnosov banky v hodnotenom období bol 1,1 mld Sk.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 12. 2020

USD 1,207 0,010
CZK 26,411 0,176
GBP 0,905 0,007
HUF 357,400 0,200
CAD 1,562 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS