ČLÁNOK
Istrobanka vylúčená zo skupiny 7 referenčných bánk
19. apríla 1999

„Na stretnutí referenčných bánk sme rokovali o plnení kritérií stanovených pre referenčné banky. Na základe týchto záverov bola Istrobanka v tajnom hlasovaní členov vylúčená zo skupiny 7 referenčných bánk. Ihneď však bola zaradená medzi čakateľov. Po troch mesiacoch môže byť teda opätovne medzi refinančné banky prijatá,“ uviedol pre SITA díler VÚB Rastislav Habán.
Istrobanka nespĺňala kritérium podielu jednotlivej banky na celkových obchodoch na trhu. Podľa R. Habána sa na stretnutí obnovila otázka budúceho počtu referenčných bánk. „Po vylúčení Istrobanky ostáva 6 bánk referenčných. Po troch mesiacoch sa však dvaja z troch čakateľov, ktorí splnia kritéria prijatia, môžu stať novými referenčnými bankami,“ skonštatoval. Návrh na zníženie podielu jednotlivej banky na celkových obchodoch, ktorý je stanovený na 5 %, neprešiel. Takisto nebola schválená otázka povinného kótovania 9 a 12 mesačných depozít.
Za referenčnú banku sa v súčasnosti považuje každá banka, spĺňajúca stanovené kritériá, týkajúce sa jej obchodných aktivít na medzibankovom trhu a úverových liniek na ostatné komerčné banky. Vstupu aktívnej a dôveryhodnej banky do klubu referenčných bánk bráni, ak napríklad nemá úverové linky na menej dôveryhodné a viac rizikové banky. Na druhej strane, referenčná banka je de facto nútená udržiavať stanovené kreditné linky aj na finančné inštitúcie, pre ktoré by sa refinančné zdroje stali neprístupné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS