ČLÁNOK
Istrobanka v prvom polroku medziročne zvýšila zisk o 73 %
30. júla 2001

Istrobanka, a.s. dosiahla v prvom polroku zisk 64,6 mil. Sk, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka ho tak zvýšila o takmer 73 %. Banka pritom počas prvých šiestich mesiacov vytvorila 489,6 mil. Sk rezerv a opravných položiek a rozpustila 317,1 mil. Sk rezerv a opravných položiek. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Bilančná hodnota banky predstavovala ku koncu júna 34,1 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla o 40 %. Na celkovej hodnote aktív banky sa najväčšou mierou podieľali úvery poskytnuté klientom v objeme 12,391 mld. Sk, pričom klasifikované pohľadávky z toho predstavovali 972 mil. Sk. Celkove 5,909 mld. Sk investovala banka ku koncu júna do štátnych pokladničných poukážok a podobných krátkodobých dlhopisov, v bondoch verejného sektora držala 3,157 mld. Sk. Na účtoch centrálnej banky a v pokladničnej hotovosti držala 7,77 mld. Sk a na účtoch ostatných bánk 1,111 mld. Sk.

Takmer 58 % celkových pasív banky k ultimu júna predstavovali záväzky voči klientom, ktoré predstavovali 19,668 mld. Sk. Viac ako 13,7 mld. Sk z toho predstavovali vklady na termínovaných účtoch. Záväzky voči iným bankám predstavovali 4,672 mld. Sk. Záväzky z cenných papierov a iných hodnôt boli 5,721 mld. Sk. Prostredníctvom emisie dlhopisov banka ku koncu júna získala 970 mil. Sk. Základné imanie banky bolo 1,3 mld. Sk a rezervy 852 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky stúpla z 11,47 % na konci marca na 15,04 %.

Majoritným 72-percentným akcionárom Istrobanky je Slovenská poisťovňa, a.s. Tá v júni zverejnila tender na predaj väčšiny akcií v banke. Predbežný záujem o kúpu o podiel v Istrobanke prejavilo viac ako desať investorov. Informačné memorandum banky si pritom prevzali renomované finančné inštitúcie napríklad z Rakúska, Francúzska, Talianska alebo Portugalska. Svojím záujmom o Istrobanku je známa napríklad rakúska banka Österreichische Volksbanken AG. Predaj podielu poisťovne v Istrobanke by mal byť ukončený do konca roka. Okrem Slovenskej poisťovne a mesta Bratislava je akcionárom Istrobanky rakúska Erste Bank s podielom 10 %. Obaja títo akcionári chcú svoje podiely v banke predať.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS