ČLÁNOK
Istrobanka uzavrela prvý štvrťrok so ziskom 19,7 mil. Sk
2. mája 2000

Prevádzkový hospodársky výsledok predstavoval 117,5 mil. Sk. Bilančná suma Istrobanky dosiahla k ultimu prvého štvrťroka 26,5 mld. Sk, čo predstavuje nárast oproti koncu roka 1999 takmer o 105 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru marketingu Milan Ježo.
Objem úverového portfólia dosiahol 11,6 mld. Sk. „Nízky rast objemu úverov je prejavom konzervatívnej a obozretnej politiky banky v oblasti úverovania podnikateľských subjektov,“ vysvetlil M. Ježo Hodnota cenných papierov bola 7,3 mld. Sk, čo zodpovedá nárastu o 13 % oproti ultimu roka 1999. Istrobanka podľa M. Ježa zaznamenala pozitívny vývoj aj v oblasti primárnych zdrojov, keď vklady klientov vzrástli o 13 % takmer na 18 mld. Sk.
Výška základného imania banky 1,3 mld. Sk sa nezmenila a rovnaká je aj štruktúra jej akcionárov. Slovenská poisťovňa, a.s. vlastní 72 % Istrobanky, Hlavné mesto SR Bratislava 18 % a Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG má na základnom imaní banky 10-percentný podiel.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 8. 2022

USD 1,023 0,005
CZK 24,581 0,078
GBP 0,843 0,000
HUF 393,780 2,200
CAD 1,319 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS