ČLÁNOK
Istrobanka uzavrela polrok so ziskom 37,4 mil. Sk
27. júla 2000

Zisk 37,4 mil. Sk vykázala za prvých šesť mesiacov tohto roka Istrobanka, a.s., Bratislava. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast zisku o 46 %.
Bilančná suma banky dosiahla k ultimu júna hodnotu 24,33 mld. Sk a v medziročnom porovnaní sa tak zvýšila o 4 %. Objem úverových pohľadávok voči klientom dosiahol k 30. júnu 11,89 mld. Sk a ich podiel na celkovom objeme aktív predstavoval 48,9 %. Rok predtým dosahoval objem úverov poskytnutých klientom 10,97 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala Alena Cintulová z oddelenia propagácie Istrobanky.
Primárne zdroje vo výške 15,357 mld. Sk tvorili ku koncu júna viac ako 63 % celkových zdrojov banky. Pred rokom ich objem predstavoval 15,7 mld. Sk. Kapitálová primeranosť bola k 30. júnu na úrovni 10,27 %, čím si banka udržala stabilitu z hľadiska likvidity.
V priebehu prvého polroka Istrobanka rozšírila produktové portfólio o rentové účty, balík produktov pre mladých Istrojuvent, nové služby elektronického bankovníctva a zahájila obchodné aktivity v oblasti hypotekárnych úverov. Novinkou je aj spolupráca Istrobanky so Slovenskou poisťovňou pri sprostredkovaní poistných služieb.
V súčasnosti poskytuje Istrobanka svoje služby prostredníctvom 11 pobočiek a 22 expozitúr rozmiestnených vo významných hospodárskych centrách Slovenska. V prvom polroku 2000 rozšírila svoju obchodnú sieť o novú pobočku v Poprade a expozitúru v Bratislave – Rači. V priebehu 3. štvrťroka 2000 banka pripravuje v Bratislave otvorenie dvoch nových expozitúr.
Istrobanka, a.s. Bratislava vykázala v minulom roku kladný hospodársky výsledok vo výške 35,1 mil. Sk. Prevádzkový zisk pritom dosiahol 351 mil. Sk, čo umožnilo vytvoriť dostatočnú výšku opravných položiek a rezerv na rizikové aktíva. Bilančná suma banky sa ku koncu roka 1999 medziročne zvýšila o 3,33 % na 26,4 mld. Sk. Objem primárnych zdrojov, vrátane emisie obligácií, dosiahol 16,9 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali k ultimu minulého roka necelých 15,9 mld. Sk.
Akcionármi Istrobanky sú Slovenská poisťovňa, a.s. s podielom 72 %, Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré vlastní 18 % akcií banky a Die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG s podielom 10 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS