ČLÁNOK
Istrobanka ukončila prvý štvrťrok so ziskom 31 mil. Sk
2. mája 2001

Istrobanka, a.s. Bratislava ukončila hospodárenie v prvom kvartáli tohto roku so ziskom približne 31 mil. Sk. Bilančná suma banky od konca uplynulého roka vzrástla takmer o štvrtinu na 33,9 mld. Sk z koncoročných 27,3 mld. Sk. Približne rovnakým tempom rástli aj jej primárne zdroje, ktorých hodnota sa od konca roka zvýšila o 26 % na marcových 19,536 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Objem úverov poskytnutých klientom sa od konca minulého roka znížil k ultimu marca takmer o 3 % na 11,746 mld. Sk. Naproti tomu výrazne vzrástli prostriedky banky uložené do štátnych cenných papierov. Klasifikované pohľadávky Istrobanky sa na jej úverovom portfóliu podieľali 1,405 mld. Sk, ich objem tak od konca roka vzrástol o 6 %.

Na primárnych zdrojoch banky mali najvýraznejší podiel termínované vklady klientov, ktorých objem v závere marca predstavoval 13,963 mld. Sk. Od konca roka zaevidovali približne 45-percentný nárast. Nasledovali bežné účty klientov a úsporné vklady. Základné imanie banky sa v prvom kvartáli nezmenilo, zostalo na úrovni 1,3 mld. Sk.

Štvrťročné náklady na finančné činnosti banky predstavovali 890,8 mil. Sk, výnosy z týchto činností dosiahli takmer 1,167 mld. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady Istrobanky predstavovali 150 mil. Sk, na tvorbu rezerv a opravných položiek banka vynaložila 148,2 mil. Sk. V prvom kvartáli z nich zároveň použila 70,9 mil. Sk. Celkové výnosy banky dosiahli 1,241 mld. Sk.

Bratislavská Istrobanka, ktorej majoritným akcionárom so 72-percentným podielom je Slovenská poisťovňa, hospodárila vlani so ziskom 74 mil. Sk. Hodnotu zisku z roku 1999 tak banka prekročila o 110 % a v tomto roku jej predstavitelia očakávajú ďalší, približne 70-percentný nárast. Rakúska Erste Bank vlastní v banke 10 % akcií, zvyšný 18-percentný podiel drží mesto Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS