ČLÁNOK
Istrobanka opäť medzi referenčnými bankami
8. októbra 1999

Istrobanka a.s., Bratislava bola na stredajšom stretnutí referenčných bánk s Národnou bankou Slovenska (NBS) spätne prijatá medzi členov referenčných bánk. Predstavitelia jednotlivých bánk o tom rozhodli v tajnom hlasovaní. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval díler VÚB Rastislav Habán. Ďalší žiadatelia o tento štatút Bank Austria Creditanstalt, a.s., Bratislava a Citibank, a.s., Bratislava nedosiahli pri hlasovaní o ich prijatí dostatočný počet hlasov.
Banky ďalej rozhodli o zmene kritérií na získanie štatútu referenčnej banky. Doteraz musel podiel referenčnej banky dosahovať na zobchodovanom obrate referenčných bánk 5 %, odteraz však budú musieť vykazovať aspoň 4 % podiel na celkových obchodoch na peňažnom trhu.
Dôvodom zrušenia štatútu Istrobanky, ako referenčnej banky v apríli tohto roku, bolo dlhodobé neplnenie viacerých podmienok požadovaných od referenčných bánk. Jedným z nich bol aj nedostatočný podiel na celkových obchodoch na peňažnom trhu v rámci referenčných bánk. Návrh na zrušenie štatútu referenčnej banky Istrobanke predložili ostatné zúčastnené banky na základe vzájomného hodnotenia za posledný polrok.
Za referenčnú banku sa v súčasnosti považuje každá banka, spĺňajúca stanovené kritériá, týkajúce sa jej obchodných aktivít na medzibankovom trhu a úverových liniek na ostatné komerčné banky. Vstupu aktívnej a dôveryhodnej banky do klubu referenčných bánk bráni, ak napríklad nemá úverové linky na menej dôveryhodné a viac rizikové banky. Na druhej strane, referenčná banka je nútená udržiavať stanovené kreditné linky aj na finančné inštitúcie, pre ktoré by sa refinančné zdroje stali neprístupné. Skupinu referenčných bánk teraz tvoria VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Poľnobanka, ING Barings, Československá obchodná banka a Istrobanka. Referenčné banky sa podieľajú na tvorbe referenčnej úrokovej sadzby slovenského peňažného trhu BRIBOR (Bratislava Interbank Offerred Rate).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS