ČLÁNOK
Istrobanka obhájila pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky
14. januára 1997

V rámci hodnotenia o najlepšie sa rozvíjajúce slovenské firmy obsadila Istrobanka taktiež 3. miesto ako jediný bankový subjekt. Agentúru SITA o tom dnes informoval riaditeľ odboru marketingu Istrobanky Milan Ježo. Dosiahnuté ohodnotenie Istrobanky je podľa M. Ježa potvrdením úspešného päťročného hospodárskeho vzostupu banky a jej stability na slovenskom bankovom trhu. BCE každoročne vyhodnocuje najlepšie spoločnosti a banky za uplynulý rok. Zárukou objektívnosti je porovnávanie ich výsledkov s údajmi audítorskej firmy Deloitte & Touche. Predpokladaný celoročný zisk Istrobanky, a.s., za rok 1997 pred tvorbou opravných položiek a rezerv je takmer 370 mil. Sk. Zisk po tvorbe opravných položiek a povinných rezerv by mal dosiahnuť hodnotu 230 mil. Sk. Bilančná suma by ku koncu roka 1997 mala predstavovať 25 mld. Sk a primárne vklady by mali mať hodnotu 12 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS