ČLÁNOK
Istrobanka dostala od S&P rating Bpi
22. novembra 1999

Ako sa uvádza vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla londýnska kancelária S&P, rating odráža pozíciu banky na trhu, ako aj obavy ohľadom kvality aktív, zníženú výkonnosť a nízku úroveň kapitálu. Prípona „pi“ (public information) znamená, že agentúra analyzovala banku len na základe verejne dostupných informácií. To znamená, že postup pri hodnotení banky nezodpovedá štandardným ratingovým analýzam.
Ako S&P zdôrazňuje, Istrobanka, ktorá má približne trojpercentný podiel na slovenskom úverovom a depozitnom trhu, má kvalitné akcionárske zázemie. Jej najväčším akcionárom so 72-percentným podielom je Slovenská poisťovňa (SP), čo dáva banke prístup k jej širokej sieti, klientskej základni a likvidite. SP plánuje v blízkej budúcnosti predať veľkú časť svojho podielu zatiaľ nešpecifikovanému strategickému zahraničnému investorovi, čo výrazne zlepšuje obchodné vyhliadky Istrobanky s ohľadom na možné zavedenie modernejších technológií a prínos know-how. Ďalšími akcionármi Istrobanky sú mesto Bratislava (18 %) a viedenská Erste Bank der Österreichischen Sparkassen (10 %).
Podľa S&P je vzhľadom na neisté prostredie kvalita aktív Istrobanky zraniteľná. Jej úverové portfólio je pomerne rizikové kvôli nízkemu počtu bonitných dlžníkov na trhu. Ako príklad agentúra uvádza fakt, že v roku 1998 sa finančná situácia dvoch veľkých dlžníkov Istrobanky, ktorí sa na úverovom portfóliu podieľali 4 percentami, náhle zhoršila. Výsledkom bolo, že výška zlých úverov sa do konca roka 1998 viac ako zdvojnásobila na 9 %. V dôsledku toho musela banka zvýšiť oprávky, aby mohla klasifikované úvery plne vykryť zo svojich rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS