ČLÁNOK
Istrobanka dosiahla za prvých 9 mesiacov tohto roka zisk
25. novembra 1997

Celková výška výnosov za spomenuté obdobie predstavovala viac ako 3,3 mld. Sk, z čoho približne 3,18 mld. Sk tvorili výnosy z finančných činností. Na finančných výnosoch mali najväčší podiel výnosy z operácií s klientami (43,5%), výnosy z devízových operácií (29,6%) a výnosy z pokladničných a medzibankových operácií (19,9%). Náklady na finančné činnosti predstavovali približne 2,6 mld. Sk a náklady na všeobecné prevádzkové náklady asi 290 mil. Sk. K 30. septembru 1997 dosiahli celkové aktíva Istrobanky sumu viac ako 20,64 mld. Sk. Rozhodujúci podiel na aktívach banky mali štandartné úvery poskytnuté klientom (26,5%), vklady a úvery prijaté od klientov (19%), účty ostatných bánk (15,9%) a nakúpené cenné papiere v zásobe (11,6%). Na strane pasív tvorili rozhodujúce položky vklady a úvery prijaté od klientov (50,6%) a účty ostatných bánk (29,7%). Podľa renomovaného britského ekonomického časopisu Business Central Europe z decembra 1996 sa Istrobanka radí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim bankovým subjektom na Slovensku a zároveň ju vyhodnotil aj ako tretiu najlepšiu slovenskú banku. Počet vedených účtov Istrobanky presiahol v súčasnosti číslo 75 000. Banka vystavila doteraz vyše 25 000 platobných kariet. Istrobanka má spolu 12 pobočiek a 14 expozitúr na celom území Slovenska. Za minulý rok dosiahla Istrobanka zisk viac ako 100,7 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS