ČLÁNOK
Istrobanka chce poskytnúť o 13 % úverov viac
16. apríla 2001

Celkový objem úverového portfólia Istrobanky, a.s. Bratislava dosiahol ku koncu minulého roka 12,5 mld. Sk. Z časového hľadiska v ňom dominovali dlhodobé úvery v objeme takmer 5,2 mld. Sk, z nich takmer 4,9 mld. Sk tvorili úvery poskytnuté právnickým osobám. Za nimi nasledovali kontokorentné úvery v objeme 2,735 mld. Sk, ktoré v najväčšej miere (2,674 mld. Sk) čerpali tiež právnické osoby. V portfóliu úverov, ktoré čerpali k ultimu minulého roka fyzické osoby v objeme takmer 762,9 mil. Sk, dominovali strednodobé úvery s podielom viac ako 50 %. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru marketingu Istrobanky Milan Ježo. Istrobanka splnila kritéria úverovej angažovanosti požadované centrálnou bankou vlani bez problémov. Kapitálová primeranosť banky k ultimu minulého roka predstavovala 10,96 %.

V úverovej politike na tento rok zostáva prioritou banky podľa slov M. Ježa konzervatívny prístup pri poskytovaní nových úverov. Banka plánuje v tomto roku nárast salda poskytnutých úverov na úrovni 13 %.

V tomto roku počíta s expanzívnym rozvojom v oblasti komunálnych a hypotekárnych úverov so zameraním na právnické osoby. Plánový objem poskytnutých hypotekárnych úverov by mal dosiahnuť minimálne 500 mil. Sk. Pri poskytovaní úverov podnikateľským subjektom Istrobanka podľa M. Ježa uplatňuje princíp individuálnych úrokových sadzieb.

M. Ježo sa tiež pripojil k všeobecnému názoru bankárov, podľa ktorého vývoj ekonomickej situácie na Slovensku prejavujúci sa v oblasti podkapitalizácie podnikov, vysokého úverového zaťaženia podnikovej a verejnej sféry a narastajúcej platobnej neschopnosti, spôsobil zhoršenie portfólia bankového sektora. „Banky preto pristupujú k poskytovaniu nových úverov v súlade so zámermi minimalizácie úverového rizika. Dôkazom je skutočnosť, že ani podstatný pokles úrokových sadzieb a prebytok peňazí v bankovom sektore počas uplynulého roka neznamenal automatický rast objemu poskytovaných úverov,“ povedal M. Ježo. Podľa neho to súvisí tiež s nedostatkom kvalitných podnikateľských projektov firiem a chybami v legislatíve. „Na druhej strane treba ale zdôrazniť, že dobré firmy, prevažne spoločnosti zo zahraničným kapitálom, problémy so získavaním finančných zdrojov za trhové podmienky nemajú,“ doplnil.

Dôležitým momentom v bankovom sektore a osobitne v Istrobanke bolo podľa jeho slov vlani reálne naštartovanie hypotekárneho a predhypotekárneho financovania pre podnikateľskú sféru, ako aj obyvateľstvo. „Pri posilnení ekonomického potenciálu Slovenska vidíme perspektívu riešenia bytovej problematiky obyvateľstva vo využití možností hypotekárneho financovania ako dominantnú a trvalú,“ uzatvoril Ježo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS