ČLÁNOK
Istrobanka, a.s., Bratislava oznámila, že za prvý polrok dosiahla hrubý zisk 76,111 mil. Sk
20. júla 1998

Bilančná suma Istrobanky pritom vzrástla od júna 1997 do júna 1998 o 19,6 % na 26,621 mld. Sk. Pri porovnaní s koncom minulého roka predstavuje rast bilančnej sumy úroveň 16,2 %. Objem úverov klientom zaznamenal len nepatrný nárast z 11,1 mld. Sk na konci roku na 11,3 mld. Sk. Výraznejšie však vzrástol objem primárnych zdrojov. Záväzky voči klientom totiž na konci júna dosahovali 14,974 mld. Sk, čo je oproti koncu minulého roka rast o 25 %. Za celý minulý rok pritom rast vkladov klientov dosiahol úroveň 39 %. Úvery a vklady Istrobanky do ostatných bánk dosahovali na polroku 4,492 mld. Sk, kým úvery a vklady od ostatných bánk (vrátane NBS) boli 8,236 mld. Sk. Banka vlastnila dlhopisy emitované verejným sektorom v objeme 4,8 mld. Sk a štátne pokladničné poukážky v objeme 1,45 mld. Sk. Istrobanka zvýšila v prvom polroku svoje základné imanie z 1 mld. Sk na 1,3 mld. Sk. Vlastnícka štruktúra sa však pri tom nezmenila. Celkové náklady banky dosiahli 2 891,543 mil. Sk a výnosy 2 967,654 mil. Sk. Banka vytvorila za prvý polrok opravné položky na úvery v objeme 411,8 mil. Sk a zákonné rezervy v objeme 106 mil. Sk. Rozpustila pritom opravné položky v objeme 288,4 mil. Sk a rezervy 105,9 mil. Sk. Istrobanka zaznamenala stratu z pokladničných a medzibankových operácií 32,845 mil. Sk. Pri devízových operáciách dosiahla banka stratu 126,113 mil. Sk. Z operácií s klientmi však zaznamenala zisk 165,55 mil. Sk. Operácie s cennými papiermi znamenali pre Istrobanku zisk 248,6 mil. Sk pri nákladoch len 16,156 mil. Sk. Všeobecné prevádzkové náklady Istrobanky dosiahli 233,031 mil. Sk, z čoho boli náklady na zamestnancov 68,77 mil. Sk. Istrobanka patrí medzi stredné veľké slovenské banky. Jej bilančná suma bola na konci minulého roka 22,9 mld. Sk. Majoritným akcionárom Istrobanky je Slovenská poisťovňa so 72 % akcií. Mesto Bratislava vlastní ďalších 18 % a rakúska Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG kontroluje 10 % akcií Istrobanky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS