ČLÁNOK
Istro Asset Management otvára dva podielové fondy
7. septembra 2000

Správcovská spoločnosť Istro Asset Management (IAM) otvorila tento týždeň podielové fondy IAM Vyvážený fond a IAM globálny akciový fond. Podľa slov výkonného riaditeľa spoločnosti Roberta Blaha klientmi by sa mali stať najmä zákazníci materskej Istrobanky, osloviť chcú však aj ostatných investorov. „V súčasnosti rokujeme tiež s viacerými inštitucionálnymi investormi,“ dodal.

Dlhodobou stratégiou firmy je investovanie na domácom kapitálovom trhu. Podľa R. Blaha však súčasná situácia na slovenskom kapitálovom trhu takúto stratégiu neumožňuje. Získané zdroje preto budú umiestňovať na zahraničných trhoch a po zlepšení podmienok na Slovensku presunú aktivity na domáci trh. „Z dlhodobého hľadiska by sme chceli patriť medzi tri najúspešnejšie správcovské spoločnosti,“ povedal R. Blaho.

Vznik IAM je podľa generálneho riaditeľa Istrobanky Miroslava Paulena nielen doplnkom k službám pre súčasných klientov banky, správcovská spoločnosť tiež dopĺňa stratégiu Slovenskej poisťovne, ktorá je majoritným akcionárom Istrobanky. Vzhľadom na pokles úrokových sadzieb na trhu bolo nutné, aby vznikla alternatíva pre investovanie, ktorá prinesie vyššie zhodnotenie aktív malých aj inštitucionálnych investorov. Priestor pre túto činnosť je preto podľa neho na Slovensku veľký. Po získaní pozície na trhu by mala spoločnosť rozvinúť ďalšie nadstavbové programy.

IAM Vyvážený fond patrí do kategórie tradičných podielových fondov s konzervatívnejším kompromisným zameraním medzi podstúpeným rizikom a dosiahnutým výnosom. Jeho portfólio predstavuje kombináciu investícií najmä do nástrojov s pravidelným korunovým úrokovým výnosom a do blue chips akcií.

IAM globálny akciový fond má väčší potenciál na dosahovanie nadpriemerných výnosov, orientuje sa najmä na investície do akcií dynamicky sa rozvíjajúcich spoločností „novej“ ekonomiky. V portfóliu sú zastúpené hlavne spoločností z USA, Európy a Japonska. Akcie technologického sektora pritom tvoria najmenej 80 % portfólia.

Spoločnosť Istro Asset Management pôsobí na slovenskom trhu od 4. júla tohto roku. V blízkej dobe by sa mala stať členom Asociácie správcovských spoločností. Základné imanie predstavuje 50 mil. Sk, čisté obchodné imanie správcovskej spoločnosti je 51 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS