ČLÁNOK
Istobanka počíta v tomto roku so ziskom 100 mil. Sk
4. júla 2002

Istrobanka, a.s. by mala tohtoročné hospodárenie ukončiť so ziskom 100 mil. Sk. Minulý rok pritom najmä v dôsledku dotvorenia rezerv a opravných položiek vykázala stratu 890,3 mil. Sk. Ako povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Volker Pichler, banka v tomto roku počíta s nárastom bilančnej sumy zhruba o 30 % na 31,3 mld. Sk.

Vklady klientov by mali podľa predpokladov ku koncu roka predstavovať 19,2 mld. Sk, čo by predstavovalo medziročný nárast o 6,7 %. Prispieť by k tomu malo aj zavedenie nových vkladových produktov. Objem čistých úverov by sa mal znížiť približne o 280 mil. Sk na 12,6 mld. Sk. Istrobanka sa bude po tohtoročnom vstupe nového akcionára, rakúskej BAWAG, sústreďovať na malých a stredných podnikateľov so súčasným posilnením pozície v oblasti retailového bankovníctva. Úroková marža banky by sa pritom mala zvýšiť posilnením primárnych vkladov s následným zlepšením štruktúry refinancovania. Cieľom Istrobanky je pozícia číslo päť v rámci bankového sektora a zvýšenie trhového podielu zo súčasných 2 až 3 % na 5 %.

Istrobanka dosiahla za prvých päť mesiacov tohto roka zisk na úrovni 41 mil. Sk. Celková hodnota aktív banky od začiatku roka do konca mája stúpla takmer o 22 % na 29,377 mld. Sk. Na strane pasív jej to umožnil okrem finančnej injekcie v objeme 1 mld. Sk zo strany nového akcionára aj prílev vkladov. Objem vkladov klientov sa totiž za prvých päť mesiacov zvýšil o 6,5 % na 19,173 mld. Sk.

Na strane aktív sa rast bilančnej sumy podpísal najmä v investíciách do štátnych pokladničných poukážok a iných poukážok, ktoré centrálna banka prijíma k refinancovaniu. Ich výška totiž od začiatku roka stúpla šesťnásobne na 3,973 mld. Sk. Objem čistých úverov na druhej strane v dôsledku opatrení prijatých novým vedením banky klesol o 6 % na 12,093 mld. Sk.

Istrobanka je 100-percentnou dcérou rakúskej banky BAWAG. V januári tohto roku získala BAWAG od Slovenskej poisťovne celý jej 82-percentný podiel a zvyšných 18 % akcií kúpila od mesta Bratislava. Za celý stopercentný podiel zaplatila 2,2 mld. Sk. Istrobanka zamestnáva 695 pracovníkov. Predstavitelia banky predpokladajú, že v dôsledku prirodzenej fluktuácie klesne ich počet na 680. Distribučná sieť banky by sa mala do konca roka rozrásť zo súčasných 35 pobočiek na 40.

BAWAG/P.S.K. je treťou najväčšou bankovou skupinou v Rakúsku. Za minulý rok dosiahla zisk 250 mil. EUR. Akcionári banky sú Bayerische Landesbank Girozentrale s podielom 46 % a Rakúska federácia odborov ÖGB, ktorá vlastní zvyšných 54 %. Skupina BAWAG/P.S.K. pôsobí spolu s Bayerische Landesbank v regióne strednej a východnej Európy. Majú zastúpenie v Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku. Stopercentnú účasť má v českej Interbanke, v Maďarskej banke pre zahraničný obchod vlastní 99,6 % akcií, podiel má aj v chorvátskej Riječka Banke. V ostatných krajinách má zatiaľ len zastúpenie. Agentúra Moody’s jej pridelila rating Aa3/P-1.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS