ČLÁNOK
ISDN zvýšia penetráciu telefónnych liniek v roku 2005 na 37 %
14. augusta 2001

Predovšetkým vďaka rastúcemu počtu ISDN kanálov by sa miera penetrácie telefónnych liniek na Slovensku mohla do roku 2005 zvýšiť na 37 %. V minulom roku predstavovala táto miera 32 %. Vyplýva to z analýzy spoločnosti IDC zameranej na telekomunikačné trhy v strednej Európe.

Rýchly rozvoj slovenského trhu s dátovými komunikáciami by podľa analýzy pri jeho priemernom ročnom náraste o 17 % mohol do roku 2005 zvýšiť obrat tohto trhu na 111 mil. USD. Neskoršia liberalizácia ale negatívne ovplyvňuje investície do alternatívnych sietí a zároveň aj cenovú konkurenciu v hlasových službách. „V dôsledku toho dôjde na Slovensku k presunu obratu zo segmentov medzinárodných a medzimestských telefónnych hovorov do segmentov lokálnych hovorov a paušálnych poplatkov neskôr než na ostatných trhoch,“ uvádza sa v analýze IDC. K tomuto trendu by malo dôjsť v rokoch 2002 až 2004.

Podľa prieskumu IDC, zameraného na telekomunikačné trhy v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, sa obrat telekomunikačných služieb založených na pevných linkách zvýši len veľmi málo, a to z 5,8 mld. USD v roku 2000 na 6,9 mld. USD v roku 2005. V rámci tohto viac-menej stabilizovaného trhu, ktorý ako celok už nebude rásť tak ako v minulých rokoch, sa nachádzajú segmenty služieb s vysokým potenciálom rastu ako napríklad ISDN a dátové komunikácie. Segment dátových komunikácií, ktorý v roku 2000 tvoril 9 % obratu

trhu v oblasti pevných liniek, bude v roku 2005 tvoriť 16 % z celkového obratu.

V oblasti telefónnych služieb sa rýchle budovanie analógových telekomunikačných liniek v najvyspelejších krajinách regiónu takmer zastavilo v dôsledku toho, že užívatelia dátových spojení a internetu sa stále viac prikláňajú k ISDN, uvádza ďalej prieskum. Navyše mnoho ďalších zákazníkov dáva prednosť mobilným službám pred tradičnými. Tento vývoj výrazne spomalil nárast klasických telefónnych liniek, najmä v Českej republike a v Maďarsku a odrazil sa tiež v obrate trhu. Zároveň sa mení štruktúra zdrojov v rámci tržieb. Konkurenčný tlak vedie k rýchlym úpravám taríf, kde na jednej strane dochádza ku zdražovaniu lokálnych poplatkov a mesačných paušálov a na druhej strane sa rýchlo znižujú ceny medzinárodných hovorov. Výsledkom je podľa IDC pomalá dynamika trhu s telefónnymi službami, zatiaľ čo jednotlivé segmenty služieb buď rýchlejšie rastú, alebo klesajú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS