ČLÁNOK
Írsko podľa MMF do roku 2015 nesplní plán zníženia deficitu
20. decembra 2010

Medzinárodný menový fond (MMF) uviedol, že Írsko čelí veľkým rizikám, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť splácať núdzovú pôžičku. Fond to uviedol v správe, ktorú zverejnil v piatok. Záchranné úvery pre Dublin v sume 85 mld. eur zo strany Európskej únie a MMF sú podmienené jeho štvorročným plánom úsporných opatrení. MMF však prognózuje, že Írsko nesplní svoj cieľ znížiť do roku 2015 rozpočtový deficit na úroveň 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). MMF predpovedá, že bez ďalších fiškálnych opatrení bude deficit krajiny v roku 2014 na úrovni 5,1 % HDP a v roku 2015 na úrovni 4,8 %.

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s v piatok znížila rating záväzkov Írska v zahraničnej a domácej mene o päť stupňov na úroveň Baa1 zo stupňa Aa2. Výhľad ratingov je negatívny. Negatívny výhľad ratingov je založený na riziku, že finančná sila írskej vlády by opäť mohla klesnúť, ak ekonomický rast bude slabší, ako sa teraz prognózuje, alebo ak náklady stabilizácie bankového systému sa ukážu vyššie, ako sa odhaduje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS