ČLÁNOK
“ Írska ekonomika sa vystavuje riziku „dramatického obratu““ vo svojom vývoji
13. decembra 2000

Vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu totiž figurujú rekordné sumy, veľmi štedrá má byť aj redukcia daňovej záťaže.

Celkový vývoj írskej ekonomiky vôbec nekorešponduje so stanovenými strategickými zásadami a vývojovými trendami eurozóny.

Hrubý domáci produkt dosiahne k ultimu roka 2000 rast vo výške 8,6% a inflácia je zhruba trojnásobne vyššia v porovnaní s priemerom v krajinách Európskej únie. V Írsku je totiž tento ukazovateľ až na hranici 7%.

Minister financií Charlie McCreevy iba lakonicky poznamenal, že infláciu v krajine nemožno vôbec označiť za „učebnicový príklad zdravého vývoja hospodárstva“ a v budúcnosti sa bude iba veľmi ťažko presadzovať reštriktívna rozpočtová politika, ktorou by bolo možné čeliť ďalším inflačným tlakom. Argumentoval však tým, že Írsko patrí k „malým a otvoreným ekonomikám“, v ktorých majú zmeny vo fiškálnej politike iba veľmi limitovaný vplyv na ceny. Tie sú podľa McCreevyho viac podmieňované externými výmennými kurzami zahraničných mien a ďalšími vonkajšími faktormi.

Nový írsky rozpočet sa komentuje rôzne – niektorí analytici vyjadrujú „mierne znepokojenie“, ďalší tábor odborníkov vysiela do Írska varovné signály. Poukazujú totiž na to, že terajšie smerovanie ekonomickej politiky by mohlo ohroziť pozoruhodné a nesporné úspechy, ktoré sa v Írsku dosiahli.

Podľa hodnotenia Barclays Capital však írska vláda nemá inú možnosť a musí rozpočtové prebytky nasmerovať do istej expanzie.

OECD však zastáva oveľa kritickejší postoj. Momentálne nie je vhodné obdobie, aby dochádzalo v Írsku k rozpočtovej expanzii a k zvyšovaniu verejných výdavkov – tvrdí sa doslova v oficiálnom vyhlásení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

OECD síce priznáva, že investície do írskej infraštruktúry sú nevyhnutné, ich tempo však musí gradovať postupne a so značnou dávkou opatrnosti. Nápor na výdavkovú časť štátneho rozpočtu by totiž mohol v budúcnosti spôsobiť neúmerný tlak na dlhovú službu…

Analytici tiež nemajú jednotný názor na to, či sú terajšie rozpočtové inštrumenty v Írsku procyklicky zamerané. Rozpočtový prebytok sa v roku 2001 zvýši z terajších 5,5 miliardy írskych libier na 6,1 miliardy írskych libier, čo je ekvivalent rovnajúci sa 7% z hrubého domáceho produktu.

Na druhej strane však verejné výdavky majú na medziročnej báze vzrásť až o 18%.

OECD kritizituje írskeho ministra financií Charlieho McCreevyho aj za to, že sa snaží stlačiť inflačný rast napríklad znížením dane z pridanej hodnoty a vari najväčšie sú výhrady voči tomu, že v Írsku sa má znížiť aj daň z pohonných hmôt. To všetko sa odohráva v čase, kedy Írsko nie je schopné dodržať limit škodlivých emisií, ktorý sa dohodol na „ekologickom summitu“ v Kjótó.

Írska vláda sa takisto dohodla s odborovými zväzmi o mzdovom náraste, ktorý má dosiahnuť zhruba 7,5%, čo má byť odpoveďou na narastujúcu infláciu.

OECD aj Európska centrálna banka sa najviac obávajú, že narastajúca inflácia zníži konkurencieschopnosť írskej ekonomiky.

Skrátka Írsko sa vystavuje riziku veľmi bolestivého ekonomického vývoja a dramatického obratu, ktorý by ostro kontrastoval s nedávnym „boomom“ írskeho hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS