ČLÁNOK
IRB zvyšuje základné imanie o 2 mld. Sk
30. apríla 1998

Zvýšenie sa uskutoční emisiou 2 mil. kusov akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk pri emisnom kurze 100%. Účelom emisie je zabezpečenie kapitálovej primeranosti a ozdravného procesu banky. Ako povedal nútený správca banky Dušan Krkoška, termín upisovania akcií bude do 30 dní od nadobudnutia súhlasu Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska (NBS). V rovnakom termíne, teda do 30 dní, predpokladá Krkoška aj lehotu splatenia upisovaných akcií v plnej výške. Pôjde o verejný úpis akcií a žiadny z akcionárov neuplatní svoje prednostné právo nákupu akcií. Podľa Krkošku prejavila záujem o úpis akcií Slovenská poisťovňa, a.s. (SP). Rozhodnutie o vstupe Slovenskej sporiteľne, a.s., (SLSP) padne až po uskutočnení valného zhromaždenia jej akcionárov. Fond národného majetku SR zatiaľ podľa Krkošku neprejavil záujem o upísanie ďalších akcií, rovnako ako VSŽ Holding, a.s. K dnešnému dňu sa oficiálne neprihlásil žiadny zahraničný investor. Vrátenie pôžičky, ktorú IRB poskytla Národná banka Slovenska, závisí podľa Krkošku od termínu opätovného získania pôvodnej výšky primárnych vkladov, ktoré z IRB odišli. Krkoška však nepredpokladá, že sa to uskutoční ešte v tomto roku. Keďže časť úverov je krytá zmenkou, IRB bude rokovať s NBS o prolongácii jej splatnosti. Nútená správa NBS v IRB bude podľa Krkošku ukončená vtedy, ak všetci akcionári, teda aj noví, dokážu presvedčiť NBS o tom, že už nie je potrebná. To by sa podľa Krkošku mohlo stať „niekedy po riadnom valnom zhromaždení“. Krkoška predpokladá, že na najbližšom valnom riadnom zhromaždení dôjde k návrhu na ďalšie navyšovanie základného imania, a vyjadril nádej, že to budú aspoň ďalšie 2 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS