ČLÁNOK
IRB vykryla straty z minulých rokov znížením základného imania
11. júla 2001

Investičná a rozvojová banka, a.s. znížila základné imanie o 7,656 mld. Sk na 1,044 mld. Sk, čím pokryla stratu z hospodárenia z rokov 1997 a 1998. Štruktúra bilancie banky sa tak ozdravila bez dopadu na objem kapitálu a rezerv. IRB znížila základný kapitál na základe rozhodnutia bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 18. júna.

Ako agentúru SITA informoval tlačový tajomník banky Pavol Varga, znížené základné imanie už je zapísané i v Obchodnom registri. Základné imanie IRB tak v súčasnosti tvorí 3 mil. akcií s nominálnou hodnotou 120 Sk a 570 ks akcií s menovitou hodnotou 1,2 mil. Sk.

Ako ďalej banka informovala, počas druhého štvrťroka sa uzavreli aj právne spory súvisiace s daňovými nedoplatkami za roky 1992, 1994 a 1995 v celkovom objeme 880 mil. Sk. Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie o vyrubení rozdielu odvodu zo zisku za rok 1992 v sume 531 mil. Sk. V neprospech IRB naopak dopadol spor o daňové nedoplatky za roky 1994 a 1995, kde súd zamietol žalobu banky a IRB bude musieť zaplatiť 349 mil. Sk.

Plnenie daňových povinností ovplyvní hospodárske výsledky banky v tomto roku, podľa IRB by však nemalo výrazne neovplyvniť jej likviditu a parametre obozretného hospodárenia. IRB môže v prípade potreby na vykrytie strát banky vyplývajúcich zo zaplatenia dorubených daní z príjmov za roky 1994 a 1995 použiť zdroje kapitálových a rezervných fondov.

IRB je v procese privatizácie, pričom zatiaľ jediným a v súčasnosti exkluzívnym záujemcom je maďarská OTP Bank. Štát ponúka v banke na predaj svoj 69,56-percentný podiel. Podľa nepotvrdených správ plánuje OTP Bank odkúpiť v druhej fáze aj ďalších viac ako 20 % akcií IRB, pravdepodobne 23-percentný balík vo vlastníctve Slovenskej poisťovne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS