ČLÁNOK
IRB vykázala v prvom polroku stratu 827,6 mil. Sk
30. septembra 1999

V rovnakom období minulého roka strata predstavovala 2,3 mld. Sk. Bilančná suma dosiahla ku koncu júna 1999 hodnotu 36,7 mld. Sk, čo znamená oproti 38,6 mld. Sk dosiahnutým v júni minulého roka prepad o 1,9 mld. Sk. Podiel polročnej bilančnej sumy v tomto roku na trhu predstavuje 4,9 %. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Na aktívach sa rozhodujúcou mierou podieľajú úvery poskytnuté klientom, ktoré k ultimu júna dosiahli vyše 30 mld. Sk, čo znamená medziročný pokles o 1,5 mld. Sk. Vklady a úvery ostatných bánk dosiahli hodnotu 1,3 mld. Sk. V rámci pasív predstavovali záväzky voči bankám 29 mld. Sk a medziročne tak poklesli približne o 1 mld. Sk. Z nich takmer 26 mld. Sk predstavujú záväzky voči Národnej banke Slovenska. Záväzky voči klientom boli k polroku vykázané vo výške 7,3 mld. Sk, čo znamená v porovnaní s júnom 1998 nárast o 0,9 mld. Sk.

IRB ku koncu prvého polroka vytvorila rezervy a opravné položky vo výške takmer 10 mil. Sk, pričom v tomto období použila rezervy a opravné položky vo výške 205,7 mil. Sk. V rovnakom období roku 1998 banka evidovala rezervy vo výške 1,37 mld. Sk a ich rozpustenie v hodnote 426 mil. Sk.

Podľa informácií banky dosiahla strata z finančných operácií približne 322 mil. Sk pri výnosoch 1,54 mld. Sk a nákladoch 1,86 mld. Sk. Medziročne tak táto strata poklesla o 293 mil. Sk, keďže náklady zostali približne na rovnakej úrovni, stúpli však výnosy z finančných operácií.

Akcionári banky v uplynulých týždňoch odsúhlasili zvýšenie základného imania o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk a na ďalšom valnom zhromaždení potom rozhodli o znížení imania takmer o 8,2 mld. SK na 504,6 mil. Sk. Prostriedky sa použili na vykrytie straty banky. Za minulý rok vykázala IRB stratu 4,516 mld. Sk a kumulatívna výška straty ku koncu roku 1998 presiahla 7,7 mld. Sk. Bilančná suma sa v priebehu uplynulého roka znížila na 37,797 mld. Sk z 41,931 mld. Sk.

Súčasťou reštrukturalizácie banky je prevod úverových aktív IRB za družstevnú bytovú výstavbu do Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KBB), ktorý sa už zrealizoval. Banka v súčasnosti realizuje ďalšie kroky smerujúce k jej ozdraveniu a následnému vstupu zahraničného investora. Dôvodom zavedenia nútenej správy 19. decembra 1997 v IRB bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky, pričom maximálna lehota jej uplatňovania sú dva roky. Správca pre výkon nútenej správy IRB Vladimír Hromý nedávno pre SITA uviedol, že zrušenie nútenej správy očakáva pravdepodobne k 1. decembru tohto roku, keďže pominú dôvody na jej uplatňovanie. V januári sa potom očakávajú ďalšie rokovania so zahraničnými záujemcami, pričom ukončenie rokovaní a predaj minimálne 67 % banky V. Hromý predpokladá v prvom štvrťroku 2000.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS