ČLÁNOK
IRB v prvom polroku so stratou
12. augusta 1997

Za rovnaké obdobie minulého roka vykázala IRB zisk 3,16 mil. Sk. Pod dosiahnutú stratu sa podpísala predovšetkým reštrukturalizácia úverového portfólia a vývoj na medzibankovom trhu, ktorý sa prejavil výrazným rastom úrokových mier.Bilančná suma IRB predstavuje 47,12 mld. Sk, čo je o 5,57 mld. Sk menej ako k 30. júnu 1996. IRB poskytla v prvom polroku svojim klientom úvery v objeme 36,52 mld. Sk, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka menej o takmer 2 mld. Sk. Pokladničná hotovosť, prostriedky u emisných bánk a šekové poštové poukážky dosiahli hodnotu 1,49 mld. Sk, pričom pokladničné hodnoty predstavovali 919,29 mil. Sk a účty u emisnej banky zahŕňajúce povinné minimálne rezervy a iné účty 570,95 mil. Sk. Hodnota dlhopisov a iných cenných papierov s pevným výnosom, ktoré má IRB v držbe, predstavovali takmer 1,4 mld. Sk a akcií a iných cenných papierov s premenlivým výnosom 179 mil. Sk. Záväzky IRB voči klientom dosiahli za prvých šesť mesiacov 18,26 mld. Sk, čo je takmer rovnaká úroveň ako v minulom roku. Záväzky voči bankám boli 22,49 mld. Sk. Celkové náklady banky sa pohybovali okolo 3,99 mld. Sk. Náklady na pokladničné medzibankové operácie IRB predstavovali v prvom polroku 1,31 mld. Sk, úroky platené klientom presiahli 1,28 mld. Sk. Náklady na operácie s klientami dosiahli takmer 761 mil. Sk.IRB realizovala v prvom polroku výnosy v objeme 3,3 mld. Sk. Výnosy z operácií s klientami prevýšili 1,9 mld. Sk, z pokladničných a medzibankových operácií zinkasovala IRB 153 mil. Sk a z prijatých úrokov 145 mil Sk. IRB použila v prvom polroku 705,4 mil. Sk na rezervy a opravné položky, pričom medziročný rast v tejto položke prevýšil 840 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS