ČLÁNOK
IRB ukončí rok s vyrovnaným hospodárením
30. novembra 1999

Zlepšila si úverové portfólio, podiel klasifikovaných pohľadávok banky poklesol na 22 %, čo znamená, že k ultimu roka dosiahne požadovanú výšku kapitálovej primeranosti a splní ďalšie kritéria obozretného podnikania. Riadenie IRB prevezme najneskôr k 20. decembru 1999 predstavenstvo a dozorná rada a popri obnovení aktívnych obchodov budú spolu s finančným poradcom realizovať štandardný proces výberu strategického investora na kúpu majoritného podielu banky. Agentúru SITA o tom informoval nútený správca IRB Vladimír Hromý.

Za minulý rok vykázala Investičná a rozvojová banka stratu 4,516 mld. Sk. Bilančná suma sa v priebehu uplynulého roka znížila na 37,797 mld. Sk z 41,931 mld. Sk. Od 19. decembra 1997 je banka v nútenej správe, ktorá má byť podľa zákona ukončená do 19. decembra tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS