ČLÁNOK
IRB skončila v minulom roku so ziskom 12,2 mil. Sk
1. februára 2002

Investičná a rozvojová banka, a.s. (IRB) skončila minuloročné hospodárenie so ziskom 12,2 mil. Sk, čo oproti roku 2000 predstavuje pokles takmer o polovicu. Bilančná hodnota banky sa medziročne znížila o 12,8 % na 23,895 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených bankou.

Dôvodom poklesu celkovej sumy aktív banky počas minulého roku bola transformácia zlých úverov presunutých do konsolidačnej agentúry na reštrukturalizačné dlhopisy v objeme 6,4 mld. Sk. Objem úverov sa medziročne znížil zhruba o 40 % na 12,561 mld. Sk. Objem úverov na celkových aktívach predstavoval 53 %. V štátnych pokladničných poukážkach banka držala 4,137 mld. Sk. Na účtoch v komerčných bankách IRB deponovala 2,198 mld. Sk a na účtoch v centrálnej banke v pokladničnej hotovosti mala 2,325 mld. Sk.

Vklady klientov v IRB predstavovali 12,287 mld. Sk, tvorili tak dominantnú položku pasív s podielom presahujúcim 51 %. Záväzky IRB voči ostatným bankovým domom predstavovali 7,643 mld. Sk. Základné imanie banky dosiahlo ku koncu decembra 1,044 mld. Sk, rezervy boli vo výške 613,7 mil. Sk. Kapitálová primeranosť banky predstavovala 53,03 %.

Tender na predaj IRB bol vyhlásený v júni 2000. Jediným vážnym záujemcom bola OTP Bank, ktorá tender vyhrala. Maďarský investor tak získal 69,56-percentný štátny podiel v IRB a mala by odkúpiť aj 22,99 % akcií vo vlastníctve SP. OTP Bank by mala za celý 92,55-percentný podiel zaplatiť 700 mil. Sk. OTP má záujem aj o odkúpenie zvyšných minoritných podielov ostatných akcionárov v IRB a získanie 100-percentného vplyvu v banke.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS