ČLÁNOK
IRB sa proti rozhodnutiu krajského súdu odvolá
9. decembra 1999

Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IRB) podá v zákonnej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave, ktorý vydal predbežné opatrenie a zakázal podať návrh na zápis zníženia základného imania banky, ku ktorému na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) došlo. Informoval o tom hovorca banky Otakar Kořínek.

Súd vydal 29. novembra predbežné opatrenie na základe žiadosti minoritného akcionára banky Invest Brokers, ktorý je súčasťou skupiny Penta Group. Ako informoval člen predstavenstva Penta Group Jaroslav Haščák, v predbežnom opatrení uložil správcovi pre výkon nútenej správy povinnosť nerealizovať rozhodnutia prijaté na MVZ z 8. septembra, a to najmä nepodať návrh na zápis zníženia základného imania odporcu do obchodného registra.

Vtedajšie MVZ rozhodlo o znížení základného imania o 8,1954 mld. Sk formou zníženia menovitej hodnoty akcií na meno. Toto uznesenie považuje Invest Brokers za protizákonné a preto neplatné, nakoľko bolo obsahovo prijaté v rozpore s viacerými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami IRB.

Ustanovenie o znížení základného imania prijaté na MVZ obsahuje podľa Invest Brokers rozhodnutie o záležitosti, ktorá nebola zaradená do navrhovaného programu rokovania. Prijatím ďalšieho uznesenia nastal vnútorný rozpor stanov, keď pripadá na jednu akciu v nominálnej hodnote 58 Sk jeden hlas, pričom podľa stanov by jeden hlas patril akcionárovi, ktorý vlastní minimálne 18 akcií v nominálnej hodnote 58 Sk. Podľa Invest Brokers tak došlo k odňatiu akcionárskych práv drobným akcionárom, ktorí nevlastnia takýto počet akcií.

Štátom deklarovaný tzv. reštrukturalizačný plán IRB tak podľa Invest Brokers do dôsledkov znamenal len neodôvodnené získanie viac než majoritného vplyvu štátu a bývalých veľkých aj drobných akcionárov vytlačil do pozície pozorovateľov. Invest Brokers odôvodnil návrh na vydanie predbežného opatrenia tým, že napriek rozpornosti uznesení môže dôjsť k povoleniu zápisu zníženia základného imania do obchodného registra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS