ČLÁNOK
IRB sa premenuje na OTP Banka Slovensko
13. mája 2002

Akcionári Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB), by mali rozhodnúť o zmene názvu banky na OTP Banka Slovensko. Súčasne by mali do dozornej rady zvoliť predstaviteľov maďarského investora. Informoval o tom námestník generálneho riaditeľa OTP Bank László Wolf.

Nový akcionár začal v banke transformačný proces, ktorý by mal trvať zhruba pol roka. V rámci neho sa vytvorila integračná komisia zložená z 8 výborov. Podľa Wolfa sa OTP spolieha na slovenský manažment, ktorý dobre pozná lokálny trh a zvyklosti. V rámci komisie však môže dané úlohy konzultovať s maďarskými kolegami, ktorí budú mať len funkciu poradcu a sprostredkovateľa maďarského know-how.

OTP plánuje ešte v tomto roku zvýšiť základné imanie IRB. Privatizačná zmluva ju zaväzuje k navýšeniu základného kapitálu o 1 mld. Sk. Podľa Wolfa je navýšenie základného imania v banke potrebné a malo by slúžiť na rozvoj technológií a úverových obchodov. „Nečakám, že banka v budúcom roku výraznejšie prispeje ku konsolidovanému zisku OTP, jej prínos by však mal byť viditeľný v roku nasledujúcom,“ povedal.

OTP chce na Slovensku vybudovať skupinu dcérskych spoločností IRB so širokým komplexom finančných služieb. V súčasnosti OTP skúma právne podmienky pôsobenia na trhu, reálne pôsobenie dcérskych spoločností Wolf očakáva od roku 2004.

Podľa generálneho riaditeľa IRB Károlya Hodossyho by sa banka mala stať mostom v obchodných vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom a mala by realizovať predovšetkým cezhraničné operácie. „Nedostatky banky vidíme najmä v oblasti elektronického bankovníctva a platobných kariet, preto chceme tieto segmenty viac rozvíjať,“ povedal. Za hlavnú úlohu však predstavitelia banky považujú získavanie vkladov klientov. Jedným zo strednodobých cieľov je tiež zabezpečovanie záruk a financovanie kúpy vozidla.

Maďarská OTP Bank vlastní v IRB 95,74-percentný podiel na základnom imaní. Od štátu získala 69,56 % akcií a od Slovenskej poisťovne 22,99 % akcií, za čo celkovo zaplatila 700 mil. Sk. Neskôr odkúpila od drobných investorov ďalšie akcie. Na účte v IRB zostalo z kúpnej sumy viazaných 250 mil. Sk na krytie úhrad záväzkov banky z určených prehratých súdnych sporov a s tým spojených nákladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS