ČLÁNOK
IRB rozošle informačné memorandum investorom 3. mája
27. apríla 1999

Do 25. mája budú mať štyria vybraní investori čas na jeho posúdenie, následne dva týždne na prešetrenie situácie priamo v IRB a už 30. júna by sa mohlo začať rokovať o kúpnopredajnej zmluve. Na pondelkovom stretnutí s novinármi to uviedol nútený správca Vladimír Hromý.

Strata IRB presahuje kumulatívne 7 mld. Sk vrátane nevytvorených prostriedkov k stratovým úverom. Majetková ujma za minulý rok, ktorá predstavuje 762 mil. Sk, by mala byť podľa správcu splatená postupne a to prvá polovica v týchto dňoch a zvyšná časť o ďalšie tri mesiace. Tohtoročná majetková ujma, ktorá za prvé štyri mesiace predstavuje 245 mil. Sk, bude vysporiadaná ďalšou zmluvou. „Blok klasifikovaných úverov sa podľa štátneho tajomníka Vladimíra Vaškoviča bude riešiť zásadne. A to presunom celého tohto balíka do Konsolidačnej banky tak, ako to uskutočnila česká vláda a s čím aj súhlasím,“ skonštatoval správca. IRB poskytla značnú časť úverov na družstevnú bytovú výstavbu. Práve tieto tzv. sociálne úvery by mali byť presunuté na Konsolidačnú banku, kde by ich IRB na základe mandátnej zmluvy obhospodarovala. Úvery získalo 120 stavebných bytových družstiev a uzatvorila 9000 úverových zmlúv.

Správca pripomenul, že viac ako jedna tretina klasifikovaných úverov je zdedených z obdobia pred rokom 1990, kedy boli poskytnuté úvery strojárskym podnikom. Len stratové úvery predstavujú približne 11 mld. Sk, pričom 70 až 75 % týchto pohľadávok je už v konkurze. K narastaniu klasifikovaných pohľadávok došlo najmä v roku 1994 až 1996, pričom za hlavnú príčinu označil správca udeľovanie výnimiek a prolongáciu úverov. Pohľadávka za poskytnutie úveru Slovenským elektrárňam (SE) na výstavbu Mochoviec je podľa V. Hromého zaujímavým aktívom. „Táto pohľadávka je štandardnou a energetika je vo všeobecnosti atraktívnym artiklom. Problémom je úroková sadzba, ktorá by už v prípade zvýšenia o jedno percento prinášala IRB výnos,“ skonštatoval. Dodal, že momentálne sa IRB snaží získať splátky od SE na mesačnej a nie polročnej báze.

Vysokú stratu aj počas nútenej správy spôsobila podľa V. Hromého napriek zníženiu počtu zamestnancov napríklad rezerva v nakupovaných výkonoch. Príkladom je drahá bezpečnostná služba, s ktorou bola uzavretá zmluva v deň zavedenia nútenej správy. „Strata IRB zodpovedá majetkovej ujme, fixným nákladom a vyšším úrokovým sadzbám, ktorými sa snažíme udržať klientov,“ skonštatoval.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS