ČLÁNOK
IRB pokračuje v prehlbovaní straty
30. októbra 1998

Úvery a vklady Národnej banky Slovenska (NBS) v IRB totiž predstavovali ku koncu septembra 25,423 mld. Sk, pričom bilančná suma banky bola 37,818 mld. Sk. IRB zároveň pokračuje v prehlbovaní svojej straty, ktorá po deviatich mesiacoch tohto roka dosiahla 2,792 mld. Sk. Podľa vládneho programu ozdravenia vybraných bánk je príčinou negatívneho vývoja v IRB naďalej pokračujúci výber depozít klientov a prehlbujúca sa strata za bežné obdobie. Napriek navýšeniu základného imania o 2,0 mld. Sk v júni 1998 aj úsporným opatreniam v banke si udržiavanie likvidity stále vyžaduje pomoc zo strany NBS. Úvery poskytnuté klientom predstavovali k ultimu septembra 32,124 mld. Sk, objem primárnych vkladov klientov na strane pasív však klesol už na 6,537 mld. Sk. Väčšina aktív IRB sa týka problémového financovania bývalej komplexnej bytovej výstavby a investičnej výstavby Slovenských elektrární, ktoré banka prevzala už pri svojom založení. IRB vytvorila ku koncu septembra opravné položky v hodnote 1,366 mld. Sk a zákonné rezervy za 99,053 mil. Sk. Banka zároveň použila opravné položky v objeme 537,028 mil. Sk a zákonné rezervy 9,778 mil. Sk. Celkové výnosy banky predstavovali 2,603 mld. Sk, náklady IRB však boli vyššie o 2,792 mld. Sk. IRB je v nútenej správe centrálnej banky od decembra minulého roka. Medzitým v tomto roku navýšila Slovenská poisťovňa základné imanie banky o 2 mld. Sk na 3 mld. Sk, čo znamená, že vlastní 66-percentný podiel v banke. NBS vidí riešenie situácie banky ďalším kapitálovým posilnením vrátane zahraničného investora. Nedoriešenou otázkou stále zostáva splnenie záväzku štátu z majetkovej ujmy za nízko výnosové úroky, poskytnuté na družstevnú bytovú výstavbu. V tomto roku ide o 900 mil. Sk a v budúcom roku záväzok štátu dosiahne 800 mil. Sk


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS