ČLÁNOK
IRB plánuje vstup na slovenský hypotekárny trh
19. októbra 2000

Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IRB) má záujem vstúpiť na slovenský trh hypotekárneho úverovania. Žiadosť o udelenie licencie na realizáciu hypotekárnych obchodov IRB zatiaľ Národnej banke Slovenska (NBS) nepredložila, jej predstavitelia však dúfajú, že v prípade kladného stanoviska centrálnej banky by s poskytovaním hypoúverov mohli začať približne o rok. Lídrom na slovenskom hypotekárnom trhu je momentálne Všeobecná úverová banka, hypoúvery poskytuje tiež Slovenská sporiteľňa a Istrobanka.

Projekt zavedenia hypotekárneho bankovníctva je podľa členov predstavenstva IRB súčasťou plánovanej diverzifikácie úverových aktivít banky. V kratšom časovom horizonte by chcela banka zvýšiť svoju zaangažovanosť pri poskytovaní spotrebných úverov obyvateľstvu a pripravuje tiež zavedenie študentských pôžičiek, ktorých cieľom je finančná podpora vysokoškolských študentov počas ich štúdia. Banka ráta s ich výškou do 200 tis. Sk pri splatnosti do 5 rokov od ukončenia štúdia. Vo fáze prípravy uvedenia na trh sú spotrebné úvery pre zamestnancov právnických osôb, ktoré sú klientmi IRB. Ich výška by sa mala pohybovať od 50 do 200 tis. Sk s maximálnou splatnosťou do 3 rokov.

IRB zaznamenala ku koncu septembra symbolický 4,5-miliónový hospodársky výsledok. Keďže ešte v závere polroka IRB hospodárila so 147-miliónovou stratou, po prvýkrát sa do čiernych čísel po ukončení fázy predprivatizačnej reštrukturalizácie dostala až v treťom štvrťroku. Celková bilančná suma banky predstavovala k ultimu septembra 28,4 mld. Sk a za 9 mesiacov poklesla o 0,7 mld. Sk, čo prezident banky Adam Celušák vysvetlil zmenou metodiky účtovníctva. Objem primárnych vkladov od začiatku roka o 2,2 mld. Sk na aktuálnu úroveň 9,6 mld. Sk. Na celkovej bilančnej sume sa primárne vklady podieľajú približne 35 percentami. IRB v tomto roku poskytla úvery v objeme 750 mil. Sk a do konca roka ráta ešte s ich výraznejším zvýšením.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS