ČLÁNOK
IRB plánuje predať pohľadávky za vyše 1 mld. Sk
18. mája 2001

Investičná a rozvojová banka (IRB) zverejnila vo štvrtok ponuku na predaj pohľadávok v celkovej hodnote 1,033 mld. Sk. V ponuke IRB sa nachádzajú pohľadávky voči 27 spoločnostiam, pochádzajúce z prvej polovice 90. rokov. Ako banka informovala, využíva všetky zákonné formy riešenia portfólia klasifikovaných pohľadávok. „Formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže môžeme získať záujemcov na väčší počet pohľadávok naraz. Objektivizuje sa tým aj výška odplaty prostredníctvom dopytu na trhu,“ informovala IRB.

Väčšina z ponúkaných pohľadávok je zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosti. Termín odovzdávania záväzných ponúk bol stanovený na 28. mája tohto roka, pričom vyhodnotenie celého procesu by mohlo skončiť do polovice júla tohto roka.

Z celkového objemu pohľadávok má najväčšie zastúpenie nitriansky kraj s jednou pohľadávkou v nominálnej hodnote 248,1 mil. Sk. Z košického kraja ponúka IRB desať pohľadávok za 211, 6 mil. Sk a v prešovskom šesť pohľadávok za 204,3 mil. Sk. Banka ďalej chce odpredať pohľadávky voči subjektom v Trenčianskom kraji v nominálnej hodnote 182,1 mil. Sk. Súhrnná nominálna hodnota pohľadávok pochádzajúcich zo žilinského, banskobystrického a trnavského kraja dosahuje 186,9 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS