ČLÁNOK
IRB odhaduje ku koncu mája zisk vo výške 35 mil. Sk
13. júna 2001

Akciová spoločnosť Investičná a rozvojová banka dosiahne ku koncu mája podľa predpokladov zisk vo výške 35 mil. Sk. V rovnakom období minulého roka pritom banka vykazovala stratu 195,4 mil. Sk. Čistý výnos z finančných činností banky dosiahol 275,8 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 192,9 mil. Sk. Informovali o tom predstavitelia banky.

Primárne vklady banky dosiahli k ultimu mája 11,023 mld. Sk. V porovnaní s májom minulého roka to znamená nárast o 1,698 mil. Sk. IRB evidovala 17,877 mil. Sk úverov, čo v ich čistom vyjadrení predstavuje 14,522 mld. Sk. Podiel klasifikovaných úverov na celkovej výške úverov pritom tvoril 19,8 %. Medziročne sa tak znížil o 2,4 percentuálneho boda.

IRB ukončila v minulom roku hospodárenie so ziskom 23,9 mil. Sk, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 94 %. Bilančná suma banky dosiahla 27,4 mld. Sk. Úverové portfólio banky predstavovalo ku koncu roka 20,8 mld. Sk, čo je 76,1 % z bilančnej sumy. Kapitálová primeranosť banky dosiahla 12,53 %.

IRB je v súčasnosti v procese privatizácie. Jediným záujemcom, ktorý prejavil záujem o 69,56-percentný podiel v banke je maďarská OTP Bank, ktorá v banke vykonala due diligence a podala ponuku na kúpu majoritného podielu. Výberová komisia pre privatizáciu však odporučila túto ponuku spresniť. Pripomienky komisie sa týkali nielen ceny, ale aj ďalších častí ponuky. Podľa vedenia maďarskej banky ponuka zodpovedá trhovej hodnote banky a podľa nepotvrdených správ MTI by mala predstavovať 9 až 12 mld. HUF. Komisia opäť zasadne až po vyjadrení investora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS