ČLÁNOK
IRB mení svoju organizačnú štruktúru na dvojstupňovú
8. apríla 2001

Uplynulý rok ako aj prvé mesiace tohto roka sprevádzala dianie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava (IRB) reštrukturalizácia, ktorej cieľom bolo po dvojročnej nútenej správe Národnej banky Slovenska zvýšiť výkonnosť banky, ako aj jej stabilitu a dôveryhodnosť na trhu. Jedným z racionalizačných opatrení je aj zmena organizačnej štruktúry, ktorá svoju reálnu podobu nadobúda práve v týchto dňoch. Jej hlavnou črtou je prechod od trojstupňového k dvojstupňovému riadeniu, čo by malo priniesť rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu banky s klientom. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval viceprezident banky Pavel Vladovič.

V praxi to znamená, že činnosť banky bude zabezpečovať 22 pobočiek riadených priamo z bratislavského ústredia, v ktorých kompetencii bude komplexné zabezpečenie aktívnych aj pasívnych operácií banky. Pod tieto pobočky budú podľa regionálnej príslušnosti spadať ostatné menšie pobočky a expozitúry banky, ktoré budú realizovať len pasívne operácie banky, čiže zberať vklady od klientov. „Táto posledná fáza reštrukturalizácie v sebe zahŕňa kumuláciu funkcií a posun právomocí na nižšie stupne riadenia,“ uviedol P. Vladovič. Podľa jeho slov si celková reštrukturalizácia vyžiadala aj redukciu počtu zamestnancov, ktorých počet sa od roku 1997 znížil takmer na polovicu, na súčasných 830 pracovníkov.

IRB, ktorá je v súčasnosti v privatizačnom procese, predpokladá ukončiť minuloročné hospodárenie s čistým ziskom na úrovni niekoľkých desiatok miliónov korún. Ku koncu vlaňajšieho polroka pritom banka ešte vykazovala 149-miliónovú stratu, ktorá sa k ultimu septembra skorigovala na symbolický 4,5-miliónový zisk. V dôsledku zmien v štruktúre bilancie banky sa jej bilančná suma k ultimu minulého roka medziročne znížila o 6 % na 27,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS