ČLÁNOK
IRB hospodárila v prvom štvrťroku so stratou 47 mil. Sk
14. mája 2001

Investičná a rozvojová banka, a.s. Bratislava (IRB) vykázala v prvom štvrťroku stratu 47 mil. Sk. V medziročnom porovnaní to predstavuje zredukovanie záporného výsledku hospodárenia o 129,9 mil. Sk. Po prelomení stratového hospodárenia v závere minulého roka, ktorý IRB skončila s približne 24-miliónovým ziskom, sa banke tento trend nepodarilo udržať.

Predstavitelia banky však s takýmto vývojom rátali vzhľadom na významné štrukturálne zmeny v bilancii, ako aj v dôsledku organizačných zmien, s ktorými boli spojené zvýšené náklady. Realizácia spomínaných opatrení poskytuje IRB podľa jej vedenia predpoklady pre lepšie vyhliadky v budúcom hospodárení.

K najvýznamnejšej pozitívnej zmene v štruktúre aktív a pasív IRB patrilo splatenie konzorciálneho vkladu troch slovenských finančných inštitúcií v objeme 3,8 mld. Sk. Banka na splatenie tohto vkladu použila prostriedky z predaja časti reštrukturalizačných dlhopisov zo svojho portfólia. IRB získala z vyše 100-miliardového objemu dlhopisy za 6,4 mld. Sk. Banke sa tak podarilo znížiť jej sekundárnu finančnú závislosť, ktorá poklesla z minuloročných 42,5 % na súčasných približne 33 %.

Vyrovnanie záväzku sa v najväčšej miere postaralo tiež o zníženie bilančnej sumy IRB, ktorá k ultimu marca poklesla z minuloročných 27,4 mld. Sk na 22,7 mld. Sk. Svoje záväzky voči bankám znížila IRB od konca minulého roka z 13,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Naopak primárne vklady klientov banky sa počas prvého štvrťroka zvýšili približne o 1 mld. Sk na marcových 11,2 mld. Sk. V medziročnom porovnaní vzrástli primárne vklady dokonca o 2,6 mld. Sk. Prevažný podiel predstavovali termínované vklady v objeme 8,6 mld. Sk, nasledovali bežné účty v objeme 1,6 mld. Sk.

Transformácia reštrukturalizačných úverov presunutých na Slovenskú konsolidačnú a Konsolidačnú banku Bratislava na štátne dlhopisy sa prejavila vo výraznom znížení podielu poskytnutých úverov na celkovej bilancii banky zo 72,4 % na konci minulého roka na 63 %. Naopak podiel portfólia spravovaných cenných papierov sa zvýšil z 5,3 % na 20,2 %. Čistý objem poskytnutých úverov IRB na konci marca predstavoval 14,5 mld. Sk v porovnaní s 19,5 mld. Sk z konca uplynulého roka. Klasifikované pohľadávky z toho tvorili menej než 0,2 mld. Sk.

Z finančnej činnosti dosiahla IRB v prvom kvartáli zisk približne 154 mil. Sk, čo znamená takmer štvornásobný medziročný nárast. Všeobecné prevádzkové náklady banky sa znížili takmer o 16 % na 163,6 mil. Sk. Podľa predstaviteľov banky sa však pozitívny vplyv organizačných zmien spojených s prepustením približne 240 zamestnancov naplno prejaví až v nasledujúcich mesiacoch.

IRB v súčasnosti čaká na zavŕšenie procesu svojej privatizácie. Jediným vážnym záujemcom o kúpu majority v banke je maďarská OTP Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS