ČLÁNOK
IRB dosiahla za tri štvrťroky symbolický 4,5-miliónový zisk
19. októbra 2000

Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava zaznamenala ku koncu septembra symbolický 4,5-miliónový hospodársky výsledok. Keďže ešte v závere polroka IRB hospodárila so 147-miliónovou stratou, po prvýkrát sa do čiernych čísel po ukončení fázy predprivatizačnej reštrukturalizácie dostala až v treťom štvrťroku. V závere tohto roka banka predpokladá dosiahnuť zisk na úrovni 52 mil. Sk. Ako na štvrtkovej tlačovej besede informovali predstavitelia banky, aktuálnu situáciu v banke charakterizuje predovšetkým nárast primárnych vkladov a dynamický rozvoj aktívnych obchodov.

Podľa prezidenta banky Adama Celušáka vzrástol objem primárnych vkladov od začiatku roka o 2,2 mld. Sk na aktuálnu úroveň 9,6 mld. Sk. Na celkovej bilančnej sume sa primárne vklady podieľajú približne 35 percentami, čo predstavuje od začiatku roka nárast o 9 percentuálnych bodov. Banka v tomto roku poskytla úvery v objeme 750 mil. Sk a do konca roka ráta ešte s ich výraznejším zvýšením. A. Celušák pozitívne zhodnotil klesajúcu závislosť banky na cudzích bankových zdrojoch, ktoré IRB kompenzuje prostriedkami z vlastných bankových činností. Ku koncu júna dosiahla kapitálová primeranosť banky 11,17 %.

Celková bilančná suma banky predstavovala k ultimu septembra 28,4 mld. Sk, čo znamená od konca minulého roka pokles o 0,7 mld. Sk. Prezident banky oslabenie vysvetlil zmenou metodiky účtovníctva, keď banka v súvahe podľa nových pravidiel eviduje už úvery očistené od výšky vytvorených opravných položiek.

V priebehu deviatich mesiacov tohto roka banka splatila 800 mil. Sk z konzorciálneho vkladu v objeme 7,8 mld. Sk, ktorý jej ešte v minulom roku, pôvodne na šesť mesiacov poskytla Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Slovenská poisťovňa na splatenie refinančného úveru voči Národnej banke Slovenska. Vyriešenie tohto záväzku voči centrálnej banke bolo podmienkou na zrušenie nútenej správy IRB, v ktorej bola banka do 17. decembra 1999. Problémy s likviditou banke pomohli tiež vyriešiť individuálne vklady SLSP a SP v súhrnnej hodnote 5 mld. Sk. V tomto roku IRB splatila sporiteľni 219 mil. Sk a poisťovni 250 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS