ČLÁNOK
IRB by nemusel pomôcť ani zahraničný investor
8. decembra 1997

Pre agentúru SITA to dnes uviedla poslankyňa SDĽ Brigita Schmögnerová. Na vysvetlenie uviedla, že výbor svojím rozhodnutím odoprel možnosť uhradiť majetkovú ujmu spôsobenú rozdielom medzi komerčnými a zvýhodnenými úrokovými sadzbami za mladomanželské a stavebné pôžičky pre individuálnych stavebníkov Slovenskej sporiteľni a IRB. Podľa B. Schmögnerovej ide o ujmu vo výške 1,2 mld. Sk. V prípade Slovenskej sporiteľne predstavuje táto suma 492 mil. Sk a v prípade IRB zhruba 780 mil. Sk. Ako ďalej uviedla, pre tieto finančné inštitúcie prichádzajú do úvahy dve možné riešenia. „Buď nebudú dodržiavať zmluvy, ktoré uzavreli so stavebníkmi a mladomanželmi alebo sa to odrazí na ich hospodárení. Pri situácii, ktorá je v súčastnosti v IRB to môže znamenať, že ani nový strategický investor, ktorý má vstúpiť do tejto banky, nemusí už pomôcť,“ povedala B. Schmögnerová. Podľa jej slov prijal výbor aj ďalšie rozhodnutia, ktoré môžu mať v prípade schválenia v pléne NR SR závažný dopad. Ako uviedla, ďalšie rozhodnutie výboru sa týkalo štátnych dotácií štyrom novovzniknutým slovenským výsokým školám. „Ak plénum schváli rozhodnutie výboru, bude to znamenať, že tretina všetkých prostriedkov štátneho rozpočtu určená pre vysoké školy by smerovala do týchto nových inštitúcií.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS