ČLÁNOK
IRB by nemala byť ďalšou univerzálnou bankou
15. júna 1998

„Nechceme vytvoriť z IRB ďalšiu univerzálnu banku, ktorých je na slovenskom trhu dostatok. Našou stratégiou je orientácia na investičné bankovníctvo,“ povedal dnes pre SITA riaditeľ úseku podnikateľských investícií SP Ján Kolesár. Poisťovňa získala v IRB v stredu (10. júna) upísaním akcií v objeme 2 mld. Sk majoritný podiel 66,67 %. Podľa J. Kolesára Slovenská poisťovňa zatiaľ neuvažuje o ďalšom kapitálovom vstupe do IRB, ktorá je od 19. decembra 1997 pod nútenou správou Národnej banky Slovenska (NBS). „Ďalší postup pri ozdravovaní banky a vstupe ďalších investorov je predmetom rokovaní s centrálnou bankou,“ dodal J. Kolesár. Podobné stanovisko vyjadril dnes pre SITA aj riaditeľ odboru stratégie a marketingu Slovenskej sporiteľne Stanislav Križan. Ten povedal, že prípadný vstup sporiteľne do IRB je zatiaľ vecou dohôd medzi SLSP a NBS, zároveň však dodal, že po tom čo centrálna banka odmietla požiadavky SLSP na úľavy z pravidiel o obozretnom podnikaní bánk, rokovania medzi týmito subjektmi mierne ustali. SLSP a SP boli dosiaľ jedinými oficiálne menovanými kandidátmi na kapitálový vstup do IRB. Štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Staněk pritom ako záujemcu o kúpu IRB nedávno spomenul aj Citibank Corp. V súvislosti so vstupom SP do IRB prezidentka SP Edita Bukovská začiatkom marca uviedla, že poisťovňa sa chce „vyhnúť chybám z minulosti a dosiahnuť, aby po jednom až dvoch rokoch bola banka ozdravená“. J. Kolesár dnes tieto slová potvrdil, a dodal, že poisťovňa počíta už v budúcom roku v IRB s dosiahnutím účtovného zisku. IRB je už takmer šesť mesiacov pod nútenou správou NBS. Dôvodom jej zavedenia bol nedostatok likvidity a zlé hospodárske výsledky banky. Za minulý rok dosiahla IRB stratu 3,25 mld. Sk, pričom v prvom štvrťroku to bola strata ďalších 533 mil. Sk. SP má v súčasnosti majetkové účasti vo 8 bankách. Po získanom takmer 67-percentnom podiele v IRB má tiež významné účasti v Istrobanke (72 %), v Poľnobanke, Priemyselnej banke a Banke Slovakia. Podiely v českých bankách ČSOB, Živnostenská banka a Agrobanka sa pohybujú do 5 %. Spoločnosť dosiahla za minulý rok čistý zisk 307,493 mil. Sk, z čoho sa 150 mil. Sk použilo na výplatu dividend (100 Sk na akciu). Základné imanie SP predstavuje 1,5 mld. Sk. Je najväčšou univerzálnou poisťovňou v SR, jej podiel na poisťovacom trhu predstavuje viac ako 60 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS