ČLÁNOK




IRB by mala byť za uplynulý rok zisková
18. februára 2001

Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IRB), ktorá je v súčasnosti v privatizačnom procese, by mala minuloročné hospodárenie ukončiť v čiernych číslach. Podľa vyjadrenia jej prezidenta Adama Celušáka uverejneného v piatkovom vydaní denníka Pravda je pravdepodobné, že banka dosiahne ku koncu roka účtovný zisk. K záveru polroka 2000 banka ešte vykázala 149-miliónovú stratu, podľa jej vedúcich predstaviteľov by však mal celoročný zisk dosiahnuť rádovo niekoľko desiatok miliónov korún. K ultimu minuloročného septembra banka dosiahla symbolický 4,5-miliónový zisk. Kapitálová primeranosť za minulý rok predstavovala približne 12,5 %.

Podľa slov Adama Celušáka splnili minuloročné hospodárske výsledky banky zámery stanovené na začiatku roka. Prezident pozitívne zhodnotil najmä opätovný rozvoj úverovej činnosti banky, ktorý sa prejavil poskytnutím nových úverov v objeme 2,4 mld. Sk a nárast primárnych vkladov banky o 2,25 mld. Sk. Podľa jeho slov sa na tomto náraste podieľali z dvoch tretín klienti, čo svedčí o ich obnovenej dôvere voči banke.

Reštrukturalizácia aktív banky sa podľa Celušáka prejavila aj v znížení klasifikovaných úverov banky asi o 1,3 mld. Sk na súčasnú hodnotu. V štruktúre pasív banka zaznamenala značné zníženie v sekundárnej zadlženosti tým, že približne o 1,6 mld. Sk znížila záväzky voči veriteľským bankám a iným veľkým veriteľom. Podľa jej prezidenta to dosiahla najmä vďaka nárastu primárnych vkladov.

Na margo úrokovej politiky depozitných operácií A. Celušák poznamenal, že banka v uplynulom roku začala s vyššou úrovňou sadzieb, čo súviselo so stabilizáciou likvidity po ukončení nútenej správy. „Prakticky už v polroku sa banka dostala na úroveň iných bánk a stále si udržuje konkurencieschopnosť,“ povedal A. Celušák.

Po privatizácii banky, ktorú sa v pôvodnom termíne do konca minulého roka nepodarilo uskutočniť, by mala banka podľa slov prezidenta pôsobiť najmä smerom k malým a stredným podnikateľom a k obyvateľstvu. Banka bude podľa neho naďalej pokračovať v posilňovaní primárnych zdrojov od klientely ako aj v znižovaní sekundárnej závislosti. Hlavným zámerom banky je však využiť zdroje na efektívne úverové operácie a rozšírenie portfólia cenných papierov.

V prípade, že sa pripravovaný predaj majoritného podielu v IRB skončí neúspechom, má Ministerstvo financií SR (MF) pripravený ďalší koncept riešenia situácie v tejto štátnej banke. Predstavitelia rezortu však tento pripravovaný model zatiaľ bližšie nešpecifikovali.

Privatizácia IRB sa mala pôvodne ukončiť už v uplynulom roku, čo sa však nepodarilo zrealizovať. Podľa januárového vyjadrenia ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku Márie Machovej by sa mal podiel štátu v IRB sprivatizovať do konca júla tohto roka. Štát vlastní v IRB prostredníctvom MF 65,52 %, Slovenskej poisťovne 22,99 % a Fondu národného majetku SR 4,04 % základného imania. Angažovanosť Slovenskej poisťovne v procese predaja svojho podielu na základnom imaní banky však bude závisieť od konkrétnej ponuky investora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS