ČLÁNOK
IRB bude mať nové meno
12. apríla 2002

Zmenu obchodného mena Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB) by mali jej akcionári schváliť na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 13. mája. Hovorca IRB Pavol Varga zatiaľ nový názov banky neupresnil, podľa neho však bude odrážať meno nového majoritného vlastníka, ktorým je maďarská OTP Bank.

Maďarská OTP Bank vlastní v banke 95,74-percentný podiel na základnom imaní. OTP Bank je podľa podmienok privatizačnej zmluvy povinná vlastniť viac ako 50 % základného imania IRB aspoň päť rokov. Do jedného roka od uzavretia transakcie bude musieť navýšiť základné imanie banky o 1 mld. Sk. Kúpna cena za celý predávaný podiel predstavovala 700 mil. Sk. Na účte v IRB zostalo viazaných 250 mil. Sk na krytie úhrad záväzkov banky z určených prehratých súdnych sporov a s tým spojených nákladov. OTP deklarovala záujem aj o odkúpenie zvyšných minoritných podielov ostatných akcionárov v IRB a získanie 100-percentného vplyvu v banke.

Tender na predaj IRB vyhlásili v júni 2000. Nezáväznú ponuku predložila iba spoločnosť Regent Pacific, po niekoľkých dňoch však z privatizačného procesu odstúpila. V marci 2001 sa už o banku začala zaujímať maďarská OTP Bank. V júni predložila na celý 69,56-percentný podiel štátu záväznú ponuku a ponúkla zaň 333,3 mil. Sk. Slovenská strana požiadala maďarskú banku o prehodnotenie ponuky. Po dodatočnom due diligence sa už OTP Bank zaujímala o 92,55 % akcií IRB za 700 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS