ČLÁNOK
Inzerát na predaj majority vo VÚB pravdepodobne 5. februára
25. januára 2001

Inzerát na predaj majoritného podielu Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava (VÚB) strategickému investorovi by sa mal v zahraničných ekonomických periodikách objaviť 5. februára. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Viliam Vaškovič. Do 9. februára by mal byť podľa predpokladov rezortu ukončený proces vstupu multilaterálnych investorov – Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Medzinárodnej finančnej korporácie (IFC), do VÚB.

V rámci privatizačného procesu bude však ešte nutné uskutočniť prevod akcií banky vo vlastníctve FNM na Slovenskú konsolidačnú, a.s. „Konečnému podpisu zmluvy musí tiež ešte predchádzať schválenie potrebných dokumentov vládnym kabinetom,“ povedal štátny tajomník.

Multilaterálni investori by mali spoločne získať 25-percentný podiel na základnom imaní VÚB, pričom podiely oboch by mali byť zhodné. Strategickému investorovi ponúkne štát po vstupe EBOR a IFC celý zvyšok akcií zo súčasného vyše 94-percentného balíka, ktorý tvorí takmer 16-percentný podiel FNM, 31 % akcií vo vlastníctve A.Index, dcérskej spoločnosti Slovenskej konsolidačnej, a podiel ministerstva financií.

Ako ešte v januári pre SITA uviedol šéf koordinačnej jednotky pre privatizáciu a reštrukturalizáciu bánk Juraj Renčko, medzinárodné finančné inštitúcie nebudú v banke pôsobiť iba ako minoritní akcionári, majú priniesť tiež know-how a spolupracovať pri druhej fáze privatizácie VÚB. „IFC a EBOR získajú zastúpenie v dozornej rade a vyšlú svojich odborníkov pre kľúčové oblasti, ako je napríklad riadenie rizika,“ konkretizoval. Minoritní investori tiež vypracujú dokument, ktorý zavedie vo VÚB najdôležitejšie princípy fungovania banky vo vyspelej ekonomike.

Podľa Renčka sa bude cena za akciový podiel pri vstupe nadnárodných finančných inštitúcií do VÚB odvíjať od čistej súčasnej hodnoty aktív banky. Po vstupe strategického investora do VÚB však IFC i EBOR doplatia rozdiel medzi cenou podľa čistej hodnoty aktív a cenou odvodenou od vstupu nového majoritného vlastníka.

Podľa predbežných výsledkoch by mala VÚB ukončiť minuloročné hospodárenie podľa medzinárodných štandardov s čistým ziskom 4 mld. Sk. Podľa slovenských účtovných štandardov by mala jeho úroveň dosahovať 1 mld. Sk. Príčinou odlišných výsledkov je rozdielna metodika vytvárania opravných položiek. Očakávaný zisk je podľa predstaviteľov banky viacnásobne vyšší v porovnaní s pôvodnými plánmi banky zo začiatku minulého roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS