ČLÁNOK
Inzerát na predaj Banky Slovakia by mal byť zverejnený v máji
10. apríla 2001

V prvej polovici mája by mal Fond národného majetku SR (FNM) zverejniť inzerát na predaj svojho podielu vo výške 60,07 % v Banke Slovakia, a.s. Vyplýva to z návrhu ďalšieho postupu pri predaji tohto majetkového podielu, ktorý schválilo prezídium FNM. V apríli by mal byť predložený aj návrh na výber právneho poradcu, návrh kritérií a podmienok nového výberového konania, návrh na komisiu pre výber najvhodnejšieho návrhu z výberového konania a návrh na poradcu pri vypracúvaní zmluvy s víťazom výberového konania. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa FNM Tatjana Lesajová.

FNM sa o predaj Banky Slovakia už raz pokúsil formou medzinárodného tendra. Vo februári bol však tento predaj formálne ukončený. Záujem o privatizáciu banky vtedy prejavilo iba Česko-slovenské konzorcium Českej poisťovne a spoločnosti Hanco. Hlavným problémom, ktorý zabránil podpisu zmluvy, bola štruktúra obchodu, keď malo konzorcium záujem len o odkúpenie aktív a pasív banky. Konzorcium navyše chcelo celý 100-percentný balík akcií a nie len o 60,07 %, ktoré ponúkal FNM.

Banka Slovakia hospodárila v minulom roku s čistým ziskom 26,849 mil. Sk, čo znamená medziročný nárast o 62 %. Prevádzkový zisk banky pritom dosiahol 60 mil. Sk. Bilančná suma vlani vzrástla na 4,145 mld. Sk. Na celkových aktívach banky sa úvery poskytnuté klientom podieľali 1,043 mld. Sk, po zohľadnení vytvorených opravných položiek to predstavovalo takmer 967 mil. Sk. Klasifikované pohľadávky nekryté vytvorenými opravnými položkami k ultimu decembra predstavovali 107 mil. Sk. V brutto vyjadrení dosiahli klasifikované pohľadávky banky 181,9 mil. Sk.

Primárne zdroje banky boli ku koncu roka v objeme 2,246 mld. Sk. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 756 mil. Sk. Celkový stav vytvorených rezerv a opravných položiek k ultimu decembra predstavoval 111,56 mil. Sk . Počas minulého roka banka vytvorila rezervy a opravné položky v objeme 32,2 mil. Sk.

Banka Slovakia patrí medzi najmladšie slovenské banky, keďže svoje služby poskytuje klientom od júna 1996. Hlavným vlastníkom banky je FNM, ktorý vlastní 60,07 % akcií, nasleduje Slovenská poisťovňa s 26-percentným podielom, Mesto Banská Bystrica takmer so 7 % akcií a Slovenská sporiteľňa s približne rovnakým podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS