ČLÁNOK


,

Investujú najmä do ekológie
14. marca 2003

Novácke chemické závody (NCHZ) sú v poslednom case pod drobnohladom enviromentálnych aktivistov. Predstavitelia spolocnosti vedia, že voci prírode v tomto regióne majú velký ekologický dlh. Postupne sa im darí odstranovat tie problematické technológie, ktoré životné prostredie okolo Novák najviac sužujú. Vlani investovali viac než 330 miliónov korún, z toho priamo na riešenie ekologických problémov výroby 50 miliónov. Zníženie obsahu chlórových uhlovodíkov v odpadových vodách výroby propylénoxidu si za posledné dva roky vyžiadalo 34 miliónov korún. Zariadenie je zatial v skúšobnej prevádzke a z odpadu sa získava komercne zaujímavý výrobok.

Významnou investíciou s environmentálnym prínosom je aj uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Brezina, ktorá by sa mala dokoncit v decembri tohto roku. Investícia s rozpoctovými nákladmi 60 miliónov korún zabezpecí komplexnú rekultiváciu smetiska, na ktoré sa desiatky rokov vyvážali rôzne odpady z celého regiónu. Najprv bolo treba smetisko upravit, zhutnit a uložit tzv. odplynovaciu vrstvu. Postupne sa bude na takto upravenú skládku ukladat ochranná geotextília a drenážna fólia. Terén smetiska by mal byt koncom roka dokonca zatrávnený. Zatial sa na rekultivácii preinvestovalo asi desat miliónov korún. Mnohé z investícií, ktoré sú v pláne ekologických stavieb, sa už zacali. V tomto roku by mala byt dokoncená rekonštrukcia výroby acetylénu, zameraná na zlepšenie životného prostredia znížením úletu prašných castíc, ako aj skrápanie zásobníkov etylénoxidu a propylénu, ktoré zaistí bezpecnost zásobníkov v prípade mimoriadnej udalosti. Pre ekológiu v Nováckych chemických závodoch má velký význam aj výstavba poloprevádzkového zariadenia na výrobu propylénchlórhydrínu. Vlani tu vybudovali s nákladom asi 5 miliónov korún prototypové zariadenie, ktoré má slúžit na overenie novej technológie výroby. Na základe získaných údajov bude navrhnutá komplexná rekonštrukcia zastaraného výrobného zariadenia. Za viac než 46 miliónov Sk už zrekonštruovali v NCHZ iné zariadenie, na expedíciu vrecovaného S-PVC. Nesúvisí síce s ekológiou vonkajšieho prostredia, ale so zlepšením stavu v závode. Zvýšilo kvalitu balenia produktu a odstránilo namáhavú fyzickú prácu pri ukladaní vriec na palety. Problémom pri rekonštrukcii bolo obmedzenie výroby a expedície PVC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS