ČLÁNOK
Investori očakávajú zlepšovanie situácie na trhoch
3. júla 2001

Počas uplynulého týždňa viac ako polovica fondov investujúcich svoje prostriedky do dlhopisov zvýšila hodnotu svojho podielu, avšak nárast zaznamenalo len šesť akciových fondov. Pre fondy peňažného trhu však bol aj uplynulý týždeň úspešný. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

„Menšie zníženie kľúčových úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Federal Reserve minulý týždeň naznačuje, že uvoľňovanie monetárej politiky sa blíži ku koncu, pričom investori očakávajú zlepšovanie situácie na svetových trhoch,“ povedal portfólio administrátor Istro Asset Management Branislav Habán. Reakcia trhov na znižovanie bola pozitívna, lebo Fed popri sledovaní vývoja stagnujúcej ekonomicky nevylúčil možnosť ďalšieho znižovania sadzieb. „Na akciových trhoch sa mení investorská nálada aj preto, lebo investori dúfajú, že zverejňované nepriaznivé hospodárske výsledky firiem sú už zahrnuté v súčasných cenách akcií,“ povedal Habán. Analytici očakávajú zlepšenie ekonomickej situácie ku koncu roka, kedy by sa mal naplniť efekt z napumpovaných peňazí do ekonomiky.

Len šesť akciových fondov združených v asociácii zhodnotilo svoje podiely, pričom najviac sa darilo dvom fondom správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund. Technologický fond dosiahol 2,72-percentý nárast a Internetový fond zhodnotil o 2,36 %. Viac ako trojpercentné znehodnotenie zaznamenali štyri fondy, z toho tri boli v správe KBC Equity Fund. Podiely KBC Equity Fund Pharma poklesli za uplynulý týždeň o 4,98 %.

Viac ako polovica fondov investujúcich svoje prostriedky do dlhopisov zvýšila hodnotu svojho podielu. Vyše jednopercentný nárast zaznamenali len dva fondy spravované spoločnosťou Capital Invest. Dlhopisový fond Capital Invest Dollar Bond výnosový zhodnotil o 1,23 %, pričom rastový zaznamenal 1,21-percentný nárast. Najmenej sa darilo fondu VB-Dollar-Rent od Volksbanken-KAG, ktorého podiely v priebehu týždňa poklesli o 5,17 %.

Medzi zmiešanými fondmi sa najviac darilo novootvoreným fondom spoločnosti J&T Asset Management, ktoré v priemere zhodnotili o 0,56 %. Výrazne najhoršie výsledky medzi zmiešanými fondmi zaznamenal fond rovnakej správcovskej spoločnosti Renta II-05, ktorého podiely poklesli o takmer 7 %.

Za uplynulý týždeň všetky fondy peňažného trhu zhodnotili svoje podiely, pričom najvýraznejší rast zaznamenal peňažný fond Koruna od J&T Asset Management o 0,47 %. Ostatné zhodnotili rovnakým 0,12-percentným podielom.

Zo strešných fondov bol najúspešnejší fond VB-Modern Times od spoločnosti Volksbanken-KAG, ktorý posilnil hodnotu svojich podielov o 0,13 %. Hneď za ním sa umiestnil nový strešný fond KBC Master Fund ČSOB Konzervatívny s minimálnym nárastom hodnoty svojho podielu. KBC Master Fund Sectors od rovnakej spoločnosti zaznamenal 0,66-percentný pokles svojho podielu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS