ČLÁNOK
Investori môžu ešte prejaviť záujem o Banku Slovakia
23. októbra 2001

Potenciálni investori zaujímajúci sa o kúpu 60,07 % akcií Banky Slovakia, a.s. (BS) môžu svoj záujem o najmenšiu slovenskú banku prejaviť do utorka 23. októbra. Investori musia okrem iných dokladov predložiť aj malý podnikateľský plán po prevzatí majority v banke, preukázať dostatočnosť a pôvod zdrojov na kúpu akcií a podpísať dohodu o mlčanlivosti.

Po udelení súhlasu Národnej banky Slovenska s vykonaním due diligence a súhlasu Fondu národného majetku SR (FNM) s poskytnutím informačného memoranda si budú môcť záujemcovia memorandum vyzdvihnúť a vykonať hĺbkový audit.

Štát sa pokúša sprivatizovať najmenšiu slovenskú banku už tretíkrát. V prvom výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo na jeseň minulého roku, sa o banku zaujímala iba Česká poisťovňa v konzorciu so slovenskou spoločnosťou Hanco. Tender sa však skončil v polovici februára 2001 neúspešne, keď sa FNM a konzorcium nedohodli na podmienkach kúpy.

Druhé výberové konanie vyhlásil FNM na začiatku mája tohto roku. Vtedy sa počet záujemcov o banku zvýšil a banku chceli sprivatizovať J&T Finance Group, a.s., Slávia Capital, a.s. a Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s. Bankový dohľad Národnej banky Slovenska však neudelil súhlas Banke Slovakia na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom ani jednej z týchto spoločností.

Neoficiálne svoj záujem o účasť v treťom tendri opäť prejavila J&T Finance Group, a.s. a Slávia Capital, a.s., potvrdila ho aj Poštová banka. Fond podľa posledných informácií registroval ešte záujem ďalšieho subjektu.

Ponuka 60,07-percentného podielu zahŕňa 454 674 kusov akcií v menovitej hodnote 1 000 Sk. Zámerom fondu je formou výberového konania predať svoj podiel vcelku. Ďalšími vlastníkmi BS sú Slovenská poisťovňa, a.s., s 26,4 %, Slovenská sporiteľňa, a.s. s 6,3 %, mesto Banská Bystrica vlastní 6,9 % akcií. BS hospodárila v prvom polroku so ziskom 17,3 mil. Sk. Bilančná hodnota banky ku koncu júna predstavovala 4,559 mld. Sk, v medziročnom porovnaní tak stúpla takmer o 24 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS