ČLÁNOK
Investori majú záujem o slovenský podiel v ČSOB
18. marca 1999

Na základe vyjadrení potenciálnych investorov, ktorí majú záujem aj o slovenský podiel, je takýto predaj v súčasnosti možný. Ide pritom o rovnakých záujemcov ako v prípade 66-percentného podielu ČR. V súvislosti s utorkovým vyjadrením predstaviteľov ČSOB to uviedla ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.
Na margo názorov riaditeľa pobočky ČSOB na Slovensku a hovorcu banky, podľa ktorých vzhľadom na pokročilé štádium privatizačného procesu ČSOB nebude pravdepodobne možné podiel NBS predať spolu a za rovnakých podmienok ako český balík akcií, ministerka uviedla, že ide len o názory vedenia ČSOB a nie vyjadrenie českej vlády. Zdôraznila, že treba rozlišovať medzi pozíciou predstaviteľov ČSOB a vlády ČR v procese predaja banky zahraničnému investorovi.
Podľa uznesenia vlády SR sa bude Slovensko snažiť predať podiel NBS v ČSOB za rovnakých podmienok, ako predá česká vláda svoj väčšinový podiel. Česká vláda v súvislosti s týmto uznesením deklarovala podporu takéhoto postupu. Podľa harmonogramu privatizácie sa v marci skončí „hĺbková inšpekcia“ potenciálnych záujemcov o ČSOB a do 12. apríla by mali investori predložiť svoje záväzné ponuky. Riadiaci výbor by mal výber uskutočniť a konkrétne rokovania s víťazom začať v máji tohto roka. Podpis zmluvy a vstup investora do ČSOB sa predpokladá v júni.
Na margo vyjadrenia podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša v Londýne ohľadom očakávaného poklesu ekonomického rastu na 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) ministerka uviedla, že tento názor nezdieľa a prekvapuje ju. Podľa jej slov možno v tomto roku očakávať reálny rast HDP o 3 %. V súvislosti s pripravovanou emisiou eurobondov poznamenala, že o emisii musí rozhodnúť vláda, ktorá však o tom ešte nerokovala. Vylúčila tiež, že by sa tak malo stať už na dnešnom rokovaní kabinetu. Podľa jej slov slovenská vláda dostala na manažovanie emisie euroobligácií SR sedem ponúk, pričom za každou stojí skupina niekoľkých finančných inštitúcií. Ako uviedla bola to jedna z podmienok slovenskej vlády, aby manažérom emisie nebola jedna finančná inštitúcia, ale skupina minimálne dvoch bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS